Norske delikatesser til Berlin

En gruppe norske firmaer går nå sammen om å komme inn på det tyske delikatesse -markedet. Gjennom flere års deltagelse på matmessen Grüne Woche i Berlin har de fått god respons på produktene. Nå er planen er å etablere en norsk delikatesseforretning i Berlin.

Firmaene som står bak nå i starten er Mikals Laks, Fatland Jæren og en større aktør på fiskesiden. Alle med base i Rogaland.

Satsing på premiumssegmentet
- Hovedutfordringene for de norske bedriftene er rammebetingelser og høyt kostnadsnivå i Norge. Løsningen er å satse på premiumsegmentet med høy kvalitet og et eksklusivt konsept. For å komme inn på det harde tyske markedet kreves kostnadseffektivitet. Firmaene står sterkere ved å samarbeide om felles løsninger for logistikk, salg og markedsføring, sier prosjektleder Jan Mykleset fra Innovasjon Norge i Tyskland.

Innovasjon Norge gjør markedsundersøkelser og hjelper bedriftene med inngangsstrategien.

Konseptet for Berlin består av bistro og delikatesseforretning. Bistroen skal gjøre kundene kjent med de norske produktene slik at de i neste omgang handler med seg varene hjem. Forretningen kan være først skritt for å komme inn på et større marked. Rogalandsbedriftene ønsker å åpne denne markedskanalen også for andre norske bedrifter.

Test i delikatesseforretning
Som ledd i undersøkelsene ble det lørdag 14. januar gjennomførte en produktdemonstrasjon hos Frischeparadies Lindenberg, en av de beste delikatesseforretningene i Berlin. Dette er en møteplass for restaurantbransjen, hobbykokker og andre spesielt matinteresserte.

Slike fagfolk vil være potensielle kunder for den planlagte delikatesseforretningen.

Tilbakemeldingene på produktene marinert fårefilet, fenalår, kveite, røkelaks, varmrøkt laks og laks marinert med akevitt var veldig positive. Særlig godt likt ble den spesielle og intensive smaken på norsk lam som er helt nytt for tyskerne.

- Den endelige beslutning om å etablere delikatesseforretningen er ikke tatt. Det vil de neste måneders undersøkelser og forberedelser vise. Et naturlig mål er imidlertid å åpne dørene før neste julehandel starter, sier Terje Wester som er daglig leder hos Fatland Jæren.

Krevende marked
Jan Mykleset fra Innovasjon Norge understreker at eksport til det tyske markedet er meget krevende. For ikke å "trå feil" må man gjøre grundige forberedelser samt ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse. Langsiktighet i satsingen, tilstedeværelse i markedet samt å finne en betalingsvillig nisje er viktige elementer for å lykkes. Til tross for at dette burde være grunnleggende kunnskap undervurderer man ofte den harde konkurransen i det tyske markedet.

- Vi ser nå en økende interesse for det tyske markedet hos norske matfirmaer. Istedenfor mange enkeltfremstøt er det nå viktig å samle norske interesser for å etablere en slagkraftig satsing og enhetlig norsk profil i utlandet. Selv firmaer som er konkurrenter i Norge kan samarbeide ute. Spesielt for dette fremstøtet i Berlin er at landbruk og fiskerinæringen jobber sammen. På denne måten får landbruk hjelp av fiskenæringen som allerede er en del av det internasjonale markedet. Innovasjon Norge vil være en pådriver for å forene ressursene hos norske firmaer i arbeidet med det tyske markedet, forteller Mykleset.

Mat og reiseliv
I Tyskland har Norge allerede et svært godt image som reisemål og det finnes mange Norges-fan. Dette ønsker man også å benytte i markedsføringen av norsk mat. Koblingen mellom turisme og mat er i fokus for Norges deltagelse under Grüne Woche i Berlin i januar. Man ser også et potensiale for å selge Norge som kulinarisk reiselivsdestinasjon og Norges satsing på Geoturisme faller godt sammen med disse planer.

Forsiktig start
- Forretningskonseptet som firmaene planlegger i Berlin vil i første omgang ikke dreie seg om store volum. På sikt ønsker man imidlertid å kunne levere videre inn i det tyske markedet fra denne plattformen. Samtidig kan dette være en myk start på internasjonalisering for en del norske produsenter. Ved å lære fra erfaringer i utlandet hever man kompetansen i norske bedrifter. Man kan trekke lærdommen inn i produktutvikling, design og markedsplanlegging og på denne måten bli mer konkurransedyktige i det internasjonale markedet. Internasjonalisering innebærer også å møte internasjonal konkurranse på hjemmemarkedet, noe som vil være viktig for norsk landbruk i tiden fremover, avslutter Mykleset.

Kilde: Innovasjon Norge

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen