Ny organisasjon av småimportører

Fem av de mindre vinimportørene har startet Kvalitetsimportørenes Forening. Foreningen skal være et supplement til eksisterende grossistforeninger.

Foreningen består pr. idag av Record Vinimport, The House of Cognac, Domaine Wines, Vine og Non Dos

- Vi ser et klart behov for å ha en importørforening som støtter den linjen Vinmonopolet har ført de seneste år. Vi vil jobbe for å synliggjøre at det finnes ulike meninger blant grossistene, slik at det blir balanse i kommunikasjonen fra bransjen, og slik at likebehandlingen av grossistene kan ivaretas på en bedre måte enn idag, heter det i en pressemelding.
 
Flere punkter
Kvalitetsimportørene skal arbeide med flere punkter.
 
I pressemeldingen står det at "Vinmonopolet har ansvar for å tilby produkter til hele sin kundemasse. Både folk flest så vel som meget interesserte kunder skal finne spennende vin i ethvert vinmonopolutsalg. Ingen av målgruppene kan betjenes kun gjennom partiutvalget eller bestillingsutvalget; produktene må finnes i basis, og delvis også i grunnsortimentet. De må være tilgjengelige i butikken når kunden kommer inn."

Presise spesifikasjoner
- For at Vinmonopolets produktspesifikasjoner skal ha en god sjanse til å munne ut i en lansering som treffer den aktuelle målgruppen, må spesifikasjonene være presise. Det kan heller ikke være slik noen grossister ønsker, at spesifikasjonene for basisutvalget skal være vide og generelle, mens de mer presise og snevre spesifikasjonene er forbeholdt partiutvalget, heter det.
 
Opp til Vinmonopolet
Kvalitetsimportørene mener at det må være opp til Vinmonopolet å avgjøre hvordan spesifikasjonene skal utformes, for at de på best mulig måte skal treffe ønsket målgruppe.
Foreningen mener dessuten at Vinmonopolet må være fullstendig fristilt til å legge sine egne kvalitetskriterier til grunn ved spesifisering og utvelgelse av produkter. Ikke bare ved dyre partikjøp, men også i de lavere prissegmenter.
 
Økt kvalitet
Kvalitetsimportørene støtter den linjen Vinmonopolet har ført de siste årene. Foreningen mener dette har ført til en økning av kvalitetsprodukter i basisutvalget ved at grossistene har fulgt opp Vinmonopolets spesifikasjoner med egne lanseringer.
 
Foreningen mener det er meget positivt når Vinmonopolet går foran markedet med deler av sine produktspesifikasjoner. De skal ikke bare følge trender som allerede eksisterer. Dette er helt i tråd med forskriften, som sier at Vinmonopolet skal dekke både faktisk og forventet etterspørsel. Vinmonopolet er dessuten - i betydelig større grad enn grossistene - i stand til å tenke nytt og ikke bli bremset av ønsket om å forsøke å holde liv i gamle melkekyr, heter det i pressemeldingen.

 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen