Oslo knakk GI

Det var satsingen i Oslo som tok knekken på Gastronomisk Institutt AS.

Det er en av konklusjonene til bostyrer Arne Schanche-Olsen. I dag la han frem sin innberetning til Stavanger Tingrett.
 
I 2007, det første året etter beslutningen om å starte en underavdeling i Oslo, ble underskuddet for GI på 2,66 millioner kroner. Dette gjorde at hele egenkapitalen i selskapet var tapt.
 
Og elendigheten fortsatte fram til konkursen i begynnelsen av juni.
 
Mange krav
En regnskapsavslutning fra april i år viser at det rant ut ytterligere 2,1 millioner kroner av GI i løpet av årets fire første måneder.
 
Per i dag er det meldt krav i boet fra 75 ulike kreditorer. Det samlede kravet er på 16,2 millioner kroner.
 
Prioriterte lønnskrav
Av dette er det tatt pant for krav på noe over 3 millioner kroner, mens det er prioriterte lønnskrav på drøyt 2,4 millioner kroner fra de 29 som var ansatt da det ble begjært oppbud.
 
Ifølge bostyrer er det gode utsikter for at de ansatte får dekket sine krav på lønn.
Innberetningen konkluderer med at det ikke er avdekket straffbare forhold, og at det ikke er grunnlag for å ilegge konkurskarantene.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen