Rettssak for KJS

Restaurantgruppen KJS fikk i vår beskjed om at de ville bli kastet ut fra sine lokaler. Nå går det mot rettssak.

- Det fremsettes meget alvorlige påstander om oss, og vi føler oss sjikanert av huseier med dennes påstander og opptreden, sier daglig leder Kåre Bottolfsen i KJS Servering.

Nekter å betale
Huseieren mente KJS hadde begått et vesentlig brudd på leiekontrakten. Dette gjaldt i hovedsak dårlig brannsikkerhet, men også manglende vedlikehold og påstått ulovlig fremleie av Peppes-lokalet.

KJS og huseieren er nå blitt enige om en avtale rundt håndtering av brannsikkerheten. Huseieren har derfor lovet å trekke utkastelseskravet mot restaurantgruppen, men partene er langt fra enige om alt.
 
Og nå ender det hele i retten.
 
Dobbel pris
Husleien ble nemlig skrudd opp til mer enn det dobbelte av fjorårets nivå.
 
Huseieren mener den nye summen er markedspris, og han kan etter avtalen justere prisen til markedsleie hvert femte år.
 
Bottolfsen og KJS mener nivået er altfor høyt, og har kun betalt inn gammel leie som er justert for vanlig prisøkning.
 
- Ifølge leieavtalen skal uenigheter avgjøres av en voldgiftsrett. Inntil det foreligger en slik avklaring, forholder vi oss til avtalen, sier Bottolfsen til Bt.no.
 
Mot dobbel voldgift
Etter at forhandlingene mellom partene brøt sammen for om lag en måned siden, har partene forberedt seg på at en voldgiftsrett skal avgjøre tvisten om leieprisen. Voldgift er en privat rettergang hvor partene selv oppnevner dommerne.
 
I tillegg krangler partene om varigheten på leiekontrakten.
 
Mens KJS mener de har en kontrakt til 2013, mener huseier at den går ut allerede i april 2012. Ettersom vintermånedene er et tapsprosjekt på Zachariasbryggen, vil KJS' pengekran dermed i praksis stoppe opp høsten 2011.
 
Uvennlig
- Huseieren er så uvennlig og lite gunstig for leietaker som det er mulig å bli. Han har også prestert å fjerne alle våre logoer på bygget som har stått i mange år, sier KJS-sjef Bottolfsen.
 
- For oss fremstår det som om huseieren har kjøpt bygget altfor dyrt uten å ha kontroll over det, sier han.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen