Røykedom til Høyesterett

Det blir Høyesterett som skal avgjøre om røykeklubber for medlemmer skal være tillatt i offentlige serveringssteder.

I dag starter ankebehandlingen etter at Borgarting lagmannsrett ga tillatelse til Hardanger hotell og Røykens Venner tidligere i høst.
 
I april i fjor tapte Hardanger hotell og Røykens Venner da Oslo tingrett behandlet søksmålet deres mot Sosial- og helsedepartementet.
 
Lagmannsretten sa ja
Men saksøkerne anket og i august fikk de lagmannsrettens ja til at det er lov å røyke på spesielle kvelder på Hardanger hotell i Odda.
 
Forutsetningen var at det var hotelleier Ole Melkeraaen som sto bak tappekranene. Dessuten var det bare medlemmer av Røykens venner som skulle slippe inn. I tillegge ble det forsøkt med en røykeklubb i Sandefjord.
Brustad på banen
Men helseminister Sylvia Brustad (Ap) kom selvsagt på banen. Hun anket dommen inn for Høyesterett. Begrunnelsen var uriktig forståelse og anvendelse av tobakksskadeloven.
 
- Saken er prinsipiell, og dersom lagmannsrettens dom blir stående vil dette åpne for omgåelser av røykeforbudet på serveringssteder, samt medføre store kontrollproblemer både for bransjen og tilsynsmyndighetene, sa helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.
 
Departementet hevder at innføring av røykfrie serveringssteder innebærer at det verken er adgang til å ha røykerom eller til å tillate røyking i røykeklubber.
 
Egen salong
Hardanger hotel prøvde å omgå røykeloven ved å opprette en egen røykesalong for et begrenset antall betalende medlemmer. Da ble ikke lokalet omfattet av røykeloven, fordi det ikke var et lokale der folk flest kunne komme og gå. Mente hotellet.
 
Odda kommune ba hotellet stenge salongen omgående. Da saksøkte hotellet og Røykens Venner staten for å få omgjort vedtaket.
 
Nå er det landets høyeste domstol som skal komme med siste ord i saken.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen