Sjekker trygdemisbruk i restaurantbransjen

Nå er NAV i gang med å undersøke trygdemisbruk i restaurantbransjen i Fredrikstad.

Også NAV var med på den store razziaen mot byens restaurantbransje forrige helg. I løpet av kvelden traff kontrollørene flere restaurantansatte som mottar forskjellige stønader, men som likevel var på jobb.

-Nå må vi sjekke nærmere om denne jobbingen er forenlig med stønadene de mottar, sier avdelingsdirektør Lars Petter Mauseth ved NAV kontroll Øst til Fredrikstad Blad og fortsetter:

- Vi avdekket også at ti personer av en eller annen grunn ikke var innmeldt i Arbeidstakerregisteret. Det kan se ut til at de to sakskompleksene glir litt over i hverandre.

Begrenser informasjonen
Han vil ikke kommentere hvor mange personer som vurderes for trygdemisbruk og hvilke bedrifter som er i søkelyset.

- Det eneste jeg kan si er at vi bare var med på en begrenset del av kontrollen. Folkene fra NAV var kun innom tre bedrifter for å sjekke de ansatte som var på jobb, sier Mauseth.

Men Mauseth legger til at det ikke er tilfeldig hvilke steder NAV ønsket å være med til.
- Vi vurderte litt på forhånd hvilke steder som var mest aktuelle. Restaurant er en bransje hvor det vanligvis er store utskiftninger blant de ansatte, og i de tilfellene hvor Arbeidstakerregisteret viser liten bevegelse eller hvor det er påfallende få ansatte, blir vi nysgjerrige, sier Mauseth.

Kan ha en god forklaring
Fra før vet man at manglende innmelding av ansatte til Arbeidstakerreisteret ikke nødvendigvis trenger å være verre enn slurv og dårlige rutiner. Men det kan også være at det er personer det ikke skal være synlig at er på jobb.

- Eller det kan være svart arbeid?
- Ja, det kan det godt være. Den siden av saken må skattemyndighetene sjekke ut.
For NAVs del regner han med at konklusjonen er klar i løpet av en måneds tid.

Overrasket over hva de fant
Mauseth er lettere overrasket over hvor mange mistenkelige tilfeller som er avdekket i Fredrikstad.

- Dette er noe mer enn vanlig på slike kontroller, sett opp mot at vi bare har sjekket tre bedrifter. På en annen side har det ikke vært noen aksjoner på lenge i Fredrikstad. Erfaringen vår er at antall feil går ned i perioder hvor vi er aktive på kontrollfronten, sier Mauseth til Fredrikstad Blad.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen