Smilefjes velkomment

En brukerundersøkelse i regi av Mattilsynet viser at 96 prosent ønsker en smilefjesordning.

Men ikke bare det: 70 prosent av næringsaktørene som har svart ønsker å innføre smilefjes i Norge. Spisesteder i Trondheim, Sør-Innherred og Ytre Nordmøre har siden våren 1997 deltatt i et pilotprosjekt for å utrede muligheten for å innføre en smilefjes-ordning i Norge.

Med bakgrunn i dette prosjektet ble det i perioden 20.6.2007 til 31.12.2008 lagt ut en brukerundersøkelse på nettstedet www.mattilsynet.no/smilefjes . 1325 personer har svart på undersøkelsen.

De viktigste funnene er:
• Nettstedet www.mattilsynet.no/smilefjes er svært godt besøkt. Rundt 1/3 bruker nettet som grunnlag for å sjekke spisestedet før de går ut.
• 95 prosent av nettbrukerne mener det er viktig at det er mulig å søke opp spisestedene på internett og vil komme til å bruke det om det blir innført i hele landet.
• 96 prosent av de spurte ønsker en smilefjesordning ved norske spisesteder og ønsker ordningen etablert i Norge.

Ved spørsmål til næringen selv så er svarene:
• 70 prosent ønsker en slik ordning velkommen.
• 11 prosent ønsker ikke en slik ordning.
• 19 prosent er usikre.
• Næringen mener at ordningen vil føre til en standardhøyning og at useriøse aktører blir luket ut, samt at ordningen er et kvalitetsstempel som er synlig for alle gjester.
• De som ikke ønsker en slik ordning, begrunner det med svar som: "Kjedelig hvis vi ikke oppnår full score, og dette blir vist til allmennheten"! samt "For mye medie-oppstyr. Sure fjes for ting som ikke har direkte virkning for trygghet eller kvalitet for kunden"

Får betydning for valg
80 av 100 ville gått et annet sted for å spise dersom de kom til et spisested med strekmunn. Når vi spør brukeren om hva han eller hun ville gjøre dersom de kom til et spisested som i dag har smilefjes, men som har hatt surmunn/strekmunn tidligere, så blir svarene:
• 68 prosent ville ha spist der
• 19,7 prosent ville ha spist der under tvil
• 2,6 prosent ville ikke ha spist der.
Resten vet ikke eller ville sett det an ut i fra hva som sto i rapporten og hvilket inntrykk de fikk når de kom inn.

Mange vil formidle smilefjes-resultat
Undersøkelsen viser også at oppslag i media og Mattilsynets egne sider er den viktigste kanalen for å finne frem til og bli kjent med smilefjes-ordningen. Flere store søkemotorleverandører og restaurantguider har for øvrig vist interesse for prosjektet og har ytret ønske om å få tilgang til data som kan legges ut.

Vurdering av ordningen til våren
Endelig rapport fra pilotprosjektfasen 2007/2008 vil være ferdig i løpet av februar. Både rapporten og de to undersøkelsene som er gjort med forbruker og næring vil da bli tilgjengelig.
Pilotprosjektet danner grunnlaget for en nasjonal vurdering for eventuell innføring av smilefjes ved norske spisesteder. Rapporten fra dette arbeidet vil også være klar i løpet av våren 2009.

Bakgrunn
Helse- og Omsorgsdepartementet har bedt Mattilsynet om å utrede en smilefjes-ordning i Norge. Bakgrunnen for utredningen er de gode erfaringene som er gjort i Danmark. Ordningen har blitt godt kjent på kort tid og om lag 95 prosent av de danske forbrukerne synes at ordningen er "en god idé".

Med bakgrunn i det overordnede målet om å forbedre hygieneforholdene i restaurantbransjen, har Mattilsynet besluttet at det skal gjennomføres et pilotprosjekt for Smilefjes i Norge.
Det er region Trøndelag, Møre og Romsdal med distriktskontorene i Trondheim, Sør-Innherred og Ytre Nordmøre som har stått for prøveprosjektet som startet i juni 2007 videreføres ut 2009. Det er spisestedene i Trondheim, Malvik, Klæbu, Tydal, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Kristiansund N, Aure, Smøla, og Averøy som er med i pilotprosjektet.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen