Snart hotellavgjørelse

Det er helt åpent om Host Hotelleiendom får bygge sitt 70-metershotell på Jessheim, eller ikke. Men det går mot en avgjørelse.

Herredsstyret skal avgjøre saken.
 
Sprikende
- Det er tvilere og tilhengere i alle partier, også i de partiene som har sagt de er for. Hotellselskapet har bedt om en avklaring, og det må vi få i herredsstyret rimelig snart, sier ordfører Harald Espelund.
 
Inntil klarsignal fra myndighetene er gitt, er det ikke brukt tid på nye, detaljerte tegninger eller på å skaffe finansiering.
 
En modell, som naboene har etterlyst, er heller ikke lagt fram.
 
Mye ressurser
- Vi har brukt mye ressurser på å utforme reguleringsplanen og har også laget noen tilleggsutredninger. Dessuten har vi blitt forsinket i prosessen, sier teknisk direktør Gisle Tangenes i Host Hotelleiendom til rb.no.
 
Tangenes påpeker at flertallet i hovedutvalg for overordnet planlegging i november 2007 sa ja til høyden på 70 meter og ser ikke bort ifra at hotellselskapet vil kreve erstatning dersom de nå går tilbake på dette.
 
Dersom reguleringsplanen vedtas, regner han med byggestart i 2010.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen