Stoler på Stoltenberg

Særavgiftsutvalget overleverte i dag sine forslag til Finansdepartementet. Utvalget anbefaler blant annet en 10 prosent økning i alkoholavgiften, samt å fjerne avgiften på engangsemballasje.

- Samme formiddag som Regjeringen går inn med 5 milliarder kroner i Aker for å sikre langsiktig eierskap i viktig industri, lanseres forslag som vil ramme norske bryggerier og bryggeriarbeidsplasser dramatisk. Så sent som for 1 ½ år siden reverserte imidlertid Stoltenberg-regjeringen et tilsvarende forslag. Jeg er derfor rimelig trygg på at Regjeringen ikke vil slutte seg til disse forslagene, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier.
 
Et tap
- Emballasjeavgiften alene vil kunne medføre et tap på 1.000 - 1.500 arbeidsplasser og nedleggelse av 5-6 regionale bryggerier i Norge. Dette som følge av sentraliseringer og økt import av øl. I tillegg kommer utvalgets forslag om økte alkoholavgifter, som drastisk forsterker avgiftsforskjellene mellom Norge og utlandet, og dermed stimulerer ytterligere til illegal virksomhet og grensehandel, sier Lars A. Midtgaard.
 
Har gitt ros
Hansa Borg Bryggerier har tidligere gitt ros til Stoltenberg-regjeringen, da den i 2005 gjeninnførte grunnavgiften på engangsemballasje. Da mente Midtgaard at Regjeringen avverget at flere hundre arbeidsplasser i bryggerinæringen ville gå tapt og at gjeninnføringen ville bidra til å opprettholde konkurransevilkårene for de norske bryggeriene. Hansa Borg-sjefen har fremdeles tiltro til at Regjeringen viderefører denne politikken overfor bryggerinæringen.
 
Kulturbærere
- Norske bryggerier er tradisjonsrike kulturbærere og hjørnesteinsbedrifter i en rekke regioner i Norge. Vi i Hansa Borg Bryggerier har store virksomheter i Sarpsborg, Kristiansand og Bergen. Jeg kan ikke forestille meg at Regjeringen vil foreta seg noe som dramatisk drar vekk grunnlaget for denne verdiskapningen, sier Midtgaard.
Midtgaard peker også på at da Regjeringen i Soria Moria-erklæringen varslet gjennomgangen av særavgiftssystemet, var utgangspunktet å endre særavgifter som ble oppfattet som ulemper for norske produksjonsarbeidsplasser, blant annet i konkurranse mot import.
 
- Forslagene fra særavgiftsutvalget går jo i stikk motsatt retning, påpeker Midtgaard.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen