Størst kreftrisiko

I følge en stor nordisk undersøkelse er servitørene yrkesgruppen med størst kreftfare. Og verst har de mannlige servitørene det.

Det er vg.no som avslører resultatene fra undersøkelsene som er utført blant 15 millioner nordboere av Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA). Her går det tydelig frem at det er store forskjeller mellom yrkesgruppene og kjønnene. Aller farligst er det å være mannlig servitør.

- Når vi finner at mannlige servitører har den høyeste kreftrisikoen er det ikke fordi yrket i seg selv er så farlig, men fordi det er en livsstil som følger med yrket som er uheldig, sier overlege Kristina Kjærheim i Kreftregisteret til VG Nett.

Røykeloven bedrer bildet
Hun forklarer at det særlig kreft relatert til alkohol og tobakk som er spesielt hyppige hos servitører. Som har følge av bryggeriarbeidere og (ikke overraskende) tobakksarbeidere.

Også alkoholforbruket til journalister og sjømenn resulterer i overhyppighet når det gjelder kreft. Undersøkelsen bygger på data fra 1960 til 2005 og vil dermed ikke ha registrert fullt ut de positive følgene av røykeloven og at det har blitt færre røykere. Heller ikke at alkoholforbruket blant kvinner er høyere enn før. Siden dataene akkumuleres kontinuerlig vil det generelle bildet være endret la oss si om fem-ti års tid - forhåpentligvis til det bedre for mannlige servitører.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen