Svenskene drikker mindre

I fjor drakk svenskene hele 10 prosent mindre alkohol enn i toppåret 2004.

Svenskene drikker i snitt 30 liter vin per år viser ny undersøkelse om svenske alkoholvaner.
Nedgangen skyldes først og fremst at import og smugling er redusert, samtidig som Systembolaget øker sitt salg. Verd å legge merke til er at reduksjonen i konsum skjer hos de som er under 50 år. Derimot synes den ikke å være redusert hos de over 50.

Det er først og fremst menn som reduserer sin bruk av alkohol, og det mer enn kvinner. Det viser statistikk fra Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) ved Stockholms universitet. Det skriver www.wownews.se .

− Når innførselskvotene ble avskaffet i 2004, og forbruket nådde rekordnivåer, var det ikke mange som så for seg den nedgangen vi nå ser i vårt tallmateriale, sier Mats Ramstedt, alkoholforsker på SoRAD og fortsetter:

− Oppgangen som skjedde fra midten av 1990-talet og fram til 2004 var eksepsjonell kraftig, og forbruket i 2008 er fremdeles nærmere 20 prosent høyere enn på midten av 90-tallet.

I undersøkelsen fremkommer blant annet:
• I Stockholms og Västra Götalands län drikker man mest. Der var forbruket 10,2 liter ren alkohol per innbygger over 15 år.
• Laveste forbruket finns i Norrland med 8,1 liter.
• En voksen svenske drakk i år 2008 i gjennomsnitt cirka 5 liter brennevin, 30 liter vin, 55 liter sterkøl, 17 liter folkøl og knapt 3 liter cider og tilsvarende. Dette tilsvarer totalt 9,4 liter ren alkohol. I 2004 var det 10,5 liter.
• Systembolagets salg sto i 2008 for 56 prosent av totalkonsumet. Tax free og smugling sto for 18 respektive 6 prosent. Resterende alkohol ble konsumert på restauranter (11 prosent) ble handlet i dagligvare som "folköl" (7 prosent) eller var hjemmebrent (2 prosent).

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen