Tre mistet skjenkeretten

Formannskapet i Halden har behandlet 38 søknader om skjenkebevilling.

Tre bevillinger inndras, og fire søknader blir liggende på vent til høsten inntil innehaverne får orden på anmerkninger.
 
Inndras
Cafe Bazar har ikke vært i drift den siste tiden og får ikke fornyet skjenkeretten.
 
Kongens Hjørne mister også retten til å servere alkohol. Årsaken er at ifølge det nye bevillingsreglementet, gis det ikke skjenkebevilling til gatekjøkken.
 
Hannestadgården er konkurs, og saken ble dermed ikke behandlet.
 
Både O,Brian Sportspub og Vorspiel/Feelgood hadde begge søkt om skjenkebevilling. Her valgte kommunestyret å gi bevilling til kun O,Brian.
 
Politikerne sa nei til Vorspiel/Feelgood, men tilbyr bevillingshaver på O,Brian til også å kunne utøve sin bevilling i nabolokalene.
 
Ikke behandlet
Søknadene som ikke ble behandlet gjaldt Gamle Krog, Grand Hotell, Kongens Brygge og Mac Thors Restaurant & Demo Bar.
Under henvisning til de anmerkninger under vandelskontrollen som en rekke av skjenkestedene har pådratt seg, forventer bevillingsmyndighetene av den enkelte og bransjen at det blir ordnet opp i dette, skriver Halden Arbeiderblad.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen