Uenig i Lidl-stempelet

Uenig i Lidl-stempelet

Vinmonopol-ledelsen imøtegår at basissortimentet utvikler seg i kommersiell retning.

- Jeg leser i en kommentar av Aase Jacobsen på Aperitif.no at Vinmonopolet er i ferd med å ha et vareutvalg i tråd med Lidl. Det er riktig at vi den siste tiden har fokusert mer på "folk flest", enn på ekspertene blant kundene våre. Men vi avviser bestemt at vi går i retning av Lidl-tankegang i sortimentsutviklingen vår, skriver Erlend Leinum, direktør for innkjøp og vareforsyning i Vinmonopolet, i en epost til aperitif.no. Han skriver videre:

Les Aase E. Jacobsens kommentar

«Vinmonopolet har hatt en bevisst strategi på i større grad nå målgruppene vi kaller de prisfokuserte og vininteresserte, enn de kunnskapsrike og ekspertene. Dette har blitt gjenspeilet i en del av spesifikasjonene (anbudene) vi har utformet. Årsaken er at vi har hatt som målsetning å sikre dynamikk, konkurranse og kvalitet også i de rimeligere prissegmentene. Resultatet av denne prioriteringen har, etter vår oppfatning vært god, og vi har i stor grad lykkes med å lansere produkter av høy kvalitet til moderate priser. Vi har innfridd intensjonen om sikre gode viner og tilstrekkelig bredde også for "folk flest".

Suksessrikt fokus på Rhône

Det er også viktig å få frem at det aldri vært et ensidig fokus på disse kundegruppene og prissegmentene fra Vinmonopolets side. Vi har samtidig lansert en rekke produkter også rettet mot andre kundegrupper, blant annet hadde vi et suksessrikt fokus på Rhône i september 2012, med mange spennende viner for de kunnskapsrike og eksperter. Går man inn og ser på de siste markedsplanene (fra 2011 fram til og med den siste for første halvår 2014) så viser de at vi har 253 spesifikasjoner rettet mot kundegruppene de prisfokuserte og de vininteresserte, mens vi har 425 spesifikasjoner som er rettet mot de kunnskapsrike og ekspertene.

Markedsplanene våre reflekterer de ulike prioriteringene vi har. Disse planene har en lang tidshorisont. Fra 2014 av er det igjen en større dreining mot de kunnskapsrike og ekspertene i lanseringene, enn det har vært i de foregående Markeds- og Produktplanene. Dette er en naturlig utvikling, og balanserer lanseringene over tid på en god måte.

Gleder seg over alkoholfritt og øl

Når det gjelder hvilke produkter den enkelte butikk har tilgjengelig så er det satt sammen fra forskjellige utvalg. Bestillingsutvalget er også en viktig del av det totale tilbudet som tilbys kundene våre. Alle butikkene våre plukker mellom 10 og 22 prosent av sitt sortiment herfra. De største butikkene plukker over 20 prosent av sortimentet sitt fra bestillingsutvalget. Resterende produkter fra bestillingsutvalget må bestilles, og er levert butikken noen dager etter.

Det er gledelig at de ølene og de alkoholfrie alternative vi lanserer faller i smak. Det er også områder vi har prioritert ekstra den siste tiden, noe vi også kommer til å fortsette med.»

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen