Ulovlige røykeklubber

Høyesterett har bestemt at røykeklubber er i strid med tobakkskadeloven.

- NHO Reiseliv mener røykeloven bør gjelde for alle, derfor er avgjørelsen viktig, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør i NHO Reiseliv.
 
Lovbrudd
Røykeklubben Røykens venner og Hardanger hotell prøvde sine saker for retten. Men høyesterett mener at klubbene kan sies å være allment tilgjengelig. Derfor er det også et brudd på loven, skriver Aftenposten.
 
I april 2006 tapte Røykens venner og Hardanger hotell i tingretten. Saken ble anket og lagmannsretten bestemte at det var lov å røyke på spesielle kvelder. Dommen ble siden anket på nytt.
 
Dommen fra Høyesterett gir ikke rom for røykeklubber. Dommen er rettskraftig.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen