VBFs STYRE 2002 - 2003

VBF ledes av et styre som velges årlig. På årsmøtet 03.06.02 ble følgende styre valgt:

FORMANN
Ivar Amundsen - AMUNDSEN AS

STYREMEDLEMMER
Inge Hilland - NORDIC BEVERAGE COMPANY AS

Britt Engelstad - EINAR A. ENGELSTAD A.S.

Thomas Føyen - SCANDINAVIAN BEVERAGE GROUP AS

Jørn Abrahamsen - VINARIUS AS

Morten Klebo Espe ROBERT PRIZELIUS AS

Johnny Gadderud MAXXIUM AS

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen