Velkommen til Den Norske Vinkelnerforening

På disse sidene kan du gjøre deg kjent med foreningen og få et aldri så lite innblikk i hva vi arbeider med og for. Vin og mat selvfølgelig, i harmoni og for deg som gjest på norske spisesteder, en større opplevelse av måltidet.

 
Dette vil vi Styret Kontakt oss
 
Om foreningen
Den Norske Vinkelnerforening ble stiftet i 1990 og har etter åtte års virksomhet 130 medlemmer. Rekrutteringen skjer primært blant uteksaminerte elever ved Gastronomisk Institutts vinkelnerskole som automatisk opptas som medlem. Også andre uten denne spesifikke utdannelsen kan søke medlemsskap, som personer med erfaring fra serveringsnæringen eller vin- og brennevinsbransjen med tilstrekkelig vin- og brennevinsfaglig kompetanse til å kunne gå opp som privatist. Opptaksprøve skjer fortrinnsvis en gang i året under ledelse av et prøveråd oppnevnt av foreningen. . Dessuten kvalifiserer finalistene ved den årlige Sopexa-konkurransen og ved Trophée Ruinart til medlemsskap.
 
Dette vil vi
Foreningens mål og hensikt er å fremme forståelsen for drikkens betydning i sammenheng med mat. Samt være en interesseorganisasjon for vinkelnere og verne om yrkets fremtid. Medlemmene skal dessuten drive informasjonsarbeid om mat og vin m.h.t. tradisjon og fremtid. Den Norske Vinkelnerforening er dessuten tilknyttet et internasjonalt nettverk av tilsvarende forbund gjennom Association Internationale de la Sommelerie hvor målet er å videreføre drikkens rolle fra andre matkulturer.
 
Styret
 

To tredjedeler av styret:Olav Husebø Cirotzki,
Remi Madsen, Henriette Batt og Torleif Høivik.
 
Foreningens struktur er som følger: President, visepresident, fire styremedlemmer og sekretariat. De to første posisjonene fylles av henholdsvis Knut Aanonsen, vinkelner, Restaurant Statholdergaarden i Oslo og Cathinka Dege, som arbeider med rekruttering til bransjen i Manpower. Styremedlemmer er Remi Madsen, kjellermester Hotel Continental, Oslo, Torleif Høivik, daglig leder, Restaurant Cartellet i Stavanger, Olav Husebø Cirotzki, restaurantsjef, Dr. Holms Hotell, Geilo og Henriette Batt, vinansvarlig, Einar A. Engelstad. Sekretariatsfunksjonene utføres av Aase E. Jacobsen i Apéritif. Foreningens postadresse og telefon/faks blir derfor de samme som bladets:
 
Apéritif
Den Norske Vinkelnerforening
Furuveien 39c
0678 Oslo
 
Telefon 22 19 00 75
Telefaks 22 67 14 77
Email aperitif@aperitif.no
 
Se også vår medlemsoversikt og hva som skjer i foreningen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen