– Vi er ikke fornøyd

– Vi er ikke fornøyd

Overskuddet i Kaffehuset Friele sank med 35 prosent i 2011.

Driftsresultatet i Kaffehuset Friele endte i fjor på 47,9 millioner kroner i 2011. Det er en nedgang på 35 prosent fra 2010. Samtidig økte omsetningen med 17 prosent til 794 millioner kroner, opplyser selskapet i en pressemelding.

Nedgangen i resultat skyldes først og fremst den kraftige økningen i prisen på råkaffe som startet i 2010 og som fortsatte inn i 2011.

LES OGSÅ: Tapte på økt kaffepris

Økt satsing på markedsføring og produktutvikling - synliggjort gjennom bl.a kaffesystemet Senseo, er også en del av forklaringen. Et tredje element oppgis å være økte krav og prispress fra kundene i Norge.

– I løpet av året har prisene på kvalitetskaffe holdt seg høye på verdensmarkedet. Dette gir store utslag på våre marginer ettersom vi ikke har økt prisen ut til kundene, sier administrerende direktør Olav Munch.

Årsaken til de høye prisene på råkaffe skyldes økt forbruk på verdensbasis kombinert med dårligere avlinger i flere land. Prisene kommer trolig til å forbli høye framover.

– Vi opplever også et sterkere press på prisene i det norske markedet. Summen av disse forholdene gjør at vi får et resultat i 2011 som vi ikke er fornøyd med, sier administrerende direktør Olav Munch.

Store kostnader forbundet med økt satsing på markedsføring generelt, og av det nye kaffesystemet Friele Senseo spesielt, bidrar også til å trekke ned resultatet.

– Til tross for et svakere resultat har vi styrket vår posisjon som det ledende kaffemerke i Norge. Dette har vi gjort både gjennom utvikling og lansering av nye produkter og gjennom oppkjøpet av kontorkaffe-leverandøren House of Coffee, sier Olav Munch.

LES OGSÅ: Friele kjøper House of Coffee

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen