Vil ha bedre forhold

De seriøse aktørene i serveringsbransjen kan få bedre kår. Om regjeringen og næringsminister Dag Terje Andersen får det som de vil.

Regjeringen ønsker å sørge for bedre forhold for de seriøse aktørene i serveringsbransjen. En del av bransjen er preget av økonomisk kriminalitet og dette gjør det vanskelig for de seriøse næringsdrivende å drive lønnsomt. Derfor kommer det snart et forslag til innstramminger i serveringsloven.
 
Må gjøre noe
- Det er viktig å gjøre noe med den negative utviklingen i bransjen. Vi ser at de useriøse aktørene har blitt flinke til å vri seg unna. Dette går ut over de seriøse aktørene, sier næringsminister Dag Terje Andersen til Fellesforbundets hjemmeside.
 
Effektiv kontroll
I lovforslaget legges det til rette for mer effektiv kontroll, dessuten skal politiet gis økt adgang til midlertidig stenging. Regjeringen håper at de useriøse aktørene lettere blir oppdaget og at kommunen enklere kan stenge et serveringssted eller trekke tilbake en bevilling.
 
Fornøyd
- Vi er veldig godt fornøyd med de foreslåtte endringene. De er i tråd med forbundets holdning og det vi ga utrykk for i høringene om saken, sier sekretær Jens Petter Hagen i Fellesforbundet.
 
Regjeringen ønsker å demme opp for noe av kriminaliteten i bransjen og foreslår at flere personer som er knyttet til driften av serveringsstedet skal vandelsvurderes.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen