Vinfagutdanning på heltid

Norsk Vinfagskole starter opp i august 2010 og blir den første heltids vinfagutdanningen i landet.

I tillegg blir skolen den første vinutdanningen som tilbyr nettstudier og en diplomenhet med praksis på egen vingård. Studentene får en solid teoretisk og praktisk opplæring innen vin og brennevin.

- Det er blitt en betraktelig større interesse for vin i Norge de siste ti årene, noe som gjør at det stilles høyere krav til faglig kunnskap i både hotell- og restaurantbransjen, innen import, salg og produksjon av vin og brennevin. Vi så behovet for en fagutdanning på heltid, og har fått med oss de beste fagressursene, forteller Vinfagskolens leder og grunnlegger, Robert Jørgensen.

Fyller et behov
Robert Jørgensen har lang erfaring innen utdanning. Han startet Norsk Lydskole for 26 år siden, og ledet senere utviklingen av Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) med 10  forskjellige studier.  Han har i tillegg fått med seg noen av Norges beste spesialister på området.

Målgruppen denne gangen er alle som skal arbeide innenfor produksjon, import eller salg av vin og brennevin, samt de med fagbrev som kokk eller servitør eller tilsvarende yrkeserfaring. Sistnevnte kan, i tillegg til Fagutdanningen, gjennomføre eksamen som vinkelner/sommelier. Bestått eksamen gir Norsk Vinfagskoles Diplom som Vinkelner/Sommelier, som kvalifiserer til medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.

Norsk Vinfagskole tilbyr en fagutdanning rettet mot det norske markedet. Skolen dekker et bredt spekter av områder. - Dette blir en komplett fagutdanning i vin- og brennevinsfaget, sier Jørgensen.

Fagutdanningen kan tas som heltidsstudium over et semester eller som nettstudium med fire samlinger over ett eller to semestre.  - Skolen har fått god mottakelse i bransjen. Vi fyller helt klart et behov der ute, avslutter Robert Jørgensen.

Muligheter for praksis
Utdanningen er både praktisk og teoretisk. Den praktiske biten på heltidsstudiet innebærer smaking av mer enn 500 ulike viner, øl og brennevin. Ved nettstudiet er smakingen noe redusert i antall, men kan gjennomgås grundigere og repeteres av den enkelte. Smakingene gjennomføres da som guidede smakinger på nett og på samlingene. Gjennom en kombinasjon av åpen- og blindsmakinger, tilegner studentene seg evnen til å vurdere kvalitet, kjenne druesammensetning, opprinnelse og produksjonsmetode.

Etter gjennomført og bestått Fagutdanning, er det mulig å søke seg videre på diplomstudiet i vinproduksjon, som omfatter praksis som Winemaker Trainee på skolens vingård i Sør-Afrika. Dette kombineres med en 4 ukers semesteroppgave, samt en teoretisk fordypningsenhet innen vitikultur og vinproduksjon (ønologi).

Fagutdanningen koster 49.000 kroner. Diplomenheten koster 29.000 kr, i tillegg til flyreisen til Sør-Afrika.

Les mer her: http://vinfagskolen.no

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen