135 av 250 spisesteder tatt for regnskapsfusk

135 av 250 spisesteder tatt for regnskapsfusk

Avslørt i hemmelig aksjon mot restauranter, kafeer og gatekjøkken i Oslo.

Metoden for avsløringen var enkel. 65 skattekontrollører besøkte først spisestedene som vanlige gjester, spiste og betalte kontant. Uken etter vendte de tilbake for å sjekke om kjøpet var registrert i kassen, skriver Aftenposten.

De 41 spisestedene som ble ilagt forelegg etter skatteaksjonen, har vedtatt forelegget. Totalt fant Skatt øst brudd på regnskapsloven hos 135 av de 250 spisestedene som ble sjekket.

Flere kan det bli. Politiet etterforsker fortsatt saker som kan ende med flere anmeldelser kan komme fra Skatt øst.

Administrerende direktør Gjøran Sæther i Fursetgruppen, som har ti restauranter i Oslo, sier at de useriøse i bransjen ofte ikke nøyer seg med å fjerne salg fra kassaapparatet. De kjøper også ofte kjøtt og drikkevarer fra smuglere, betaler ansatte svart og opererer uten arbeidskontrakter. En stor andel av disse ansattes lønn er driks.

– Slike aksjoner må gjentas med jevne mellomrom for å rense bransjen, sier Sæther, som har sittet i en arbeidsgruppe med fokus på bransjens svarte økonomi sammen med representanter for kontrollinstanser som Skatt øst, Mattilsynet, tollvesenet og næringsetaten i Oslo kommune.

Avdelingsdirektør Nina sier til avisa at det er urovekkende når et så omfattende juks dokumenteres i en så stor kontrollaksjon og mener Oslo kommune bør legge vekt på funnene når samtlige skjenkebevillinger i hele byen skal fornyes.

Gjøran Sæther sier til Aftenposten at han mener bransjen tross alt er mer ryddig nå enn for noen år siden, og at slike systematiske kontroller trolig er årsaken.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen