30 kan miste jobben

På grunn av dårlig betalingshistorikk i andre selskaper vil rådmannen i Tromsø nekte utelivsaktøren Pelle Saur skjenkebevilling for fire utesteder.

Det går fram av innstillingen til rådmann Gøril Bertheussen foran behandlingen i helse- og omsorgskomiteen og formannskapet, i følge nordlys.no.

Utestedene Strut, Victoria Fun Pub, Åpen Bar og Postboks 17 holder til under samme tak i Grønnegata 81-83 i Tromsø sentrum.

I desember i fjor gikk selskapet Amtmandens Datter AS, som drev restauranthuset, konkurs. Det ble da overtatt av selskapet Gimlet AS som eies av Pelle Saur og Geir Jæger med 45 prosent hver samt Kristian Mathiassen som eier 10 prosent.

I disse lokalene har det vært drevet utelivsvirksomhet siden 1980-tallet, og det var en svært overrasket Pelle Saur som nylig fikk beskjed om rådmannens negative innstilling.

Ble helt paff
I Tromsø har det vært vanlig praksis at skjenkebevillingen gis videre når nye eiere overtar et etablert utested.

- Jeg ble helt paff. Jeg synes det er en merkelig måte å gjøre det på. Det er jo ikke straffbart å ha dårlig likviditet og ligge etter på betaling av momsen, sier Pelle Saur til Nordlys.

Saur har i en årrekke vært i utelivsbransjen i Tromsø, og har aldri hørt om liknende tilfeller.

Årsaken til den negative innstillingen er merknader fra skattemyndighetene, Skatt Nord, om at Saur har vært styreleder og styremedlem i flere restaurantforetak med dårlig betalingshistorikk. Verken Sosialtjenesten eller Politiet har noen merknader til at Gimlet AS gis skjenkebevilling for lokalene.

Heksejakt
I sin innstilling viser rådmann Bertheussen til alkoholloven hvor det blant annet står «Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.»

Det er på dette punktet rådmann og Skatt Nord mener Pelle Saur står til stryk, og rådgiver Sigrun Henriksen ved Skatt Nord anbefaler avslag på søknaden om skjenkebevilling.

- Dette minner om heksejakt. De selskapene har jo ingenting med Gimlet å gjøre, sier Saur.

Saur understreker at hvis bevillingen bortfaller så vil 30 ansatte miste jobben sin ved det tradisjonsrike restauranthuset.

- Vi kjøpte det fordi vi tror vi skal klare å snu dette. Jeg har ikke gjort noe straffbart, sier Saur.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen