7 av 10 planlegger kjøp med internett

En fersk undersøkelse om bruk av reiserelaterte tjenester på internett viser at prosent bruker internett til informasjonssøk, mens kun 40 prosent foretar reiserelaterte kjøp via nettet. Reiselivsnæringen står overfor store utfordringer for å klare å håndtere den enorme veksten i bruk av internett.

SIFO- Statens Institutt for Forbruksforskning har i samarbeid med HSMAI - Reiselivets Fagforum - foretatt en undersøkelse som viser at hele 70 prosent bruker internett til informasjonssøk, mens kun 40 prosent foretar reiserelaterte kjøp via nettet.
 
Viktigste motivasjon for bruk av internett er hurtighet og effektivitet. Vi ønsker å handle og søke informasjon direkte fra reisebyråene fremfor å måtte gå via andre online tjenester.
 
Årsaken til at internett ikke benyttes i særlig grad til kjøp er at informasjonen bare delvis tilfredsstiller brukernes behov, og at nordmenn er skeptiske til å sende informasjon av privat karakter; personinfo og kontoopplysninger over internett.
 
Må ta utfordringen
HSMAIs leder Ingunn Hofseth understreker at brukervennligheten må i fokus! - Norge ligger langt fremme når det gjelder bruk av internett. At 7 av 10 benytter internett ved planlegging av reiser er utrolig bra. Nå må bransjen ta utfordringen med å tilrettelegge forretningsutvikling på internett på alvor, til beste for kundene. Målet må være at flere skal føle seg trygge på å også foreta kjøp online, sier Ingunn Hofseth. Vi må sørge for bedre beskyttelse av person-informasjon, synlige priser for sammenligning, bedre og hurtigere service og ytterligere forbedring på reiserelatert informasjon, sier hun.
 
På et forum den 10. januar diskuterte toppledere innen reisenæringen hvordan man kan integrere teknologien til beste for kunden. Lalia Rach, rektor ved New York University og forsker på sosioøkonomiske trender innen turisme, ledet debatten. På bakgrunn av overnevnte undersøkelse og i kraft av sin forskerbakgrunn hevder Lalia Rach at den norske reiselivsnæringen står overfor store teknologiske utfordringer sett fra et internasjonalt perspektiv.
 
Fleksibilitet vil vinne
- Norge er langt fremme teknologisk. Når det gjelder kjøp av reiselivstjenester, imidlertid, er USA et gigantisk steg foran. Den stadig mer individualistiske forbrukeren vil kreve nye produkttilpasninger i det norske reiselivsmarkedet. Forbrukerne vil gjøre mer bevisste valg før de reiser, fordi tilgangen på forhåndsinformasjon øker dramatisk med internett. De som tilbyr fleksibilitet vil vinne. Høyere kunnskap hos forbrukerne vil stille krav til enda mer kunnskap hos ansatte i norsk reiseliv.
 
- Reiselivsbedrifter må reagere raskt hvis de skal følge med i endringene i forbrukeradferd som vi nå ser på internett. Vi ser nå at de fleste bruker internett til informasjonssøk - dette vil utvikle seg raskt fordi internett egner seg godt til booking av ulike reisetjenester. Utviklingen i USA viser dette klart - noe som også vil skje i Norge. Det faktum at reiselivstjenester allerede er blant de tre største tjenesteområdene på internett er et varsel til næringen om hva som ventes.
 
Når teknologien blir stadig mer mobil, vil de som støtter seg til stasjonære løsninger for å oppnå salg tape i forhold til de som klarer å gjøre booking bredt tilgjengelig.
 
Reiselivet bør betrakte ny teknologi som et virkemiddel til å høyne kvalitet og service på reiselivsproduktet, ikke bare som kostnadseffektivisering, uttaler Rach.
 
Venter stor økning
Den totale omsetningen på netthandel blant privatpersoner i Norge var i fjor omtrent 600 millioner kroner per måned. Vare- og tjenestehandel utgjør cirka like store deler. Tjenester relatert til reiseliv er blant de som handles mest - bare slått av aksjer og datautstyr.
 
Fra 1999 frem til i dag har det skjedd en stor utvikling i bransjen når det gjelder tilgangen til internett og forventningene til omsetning via nettet. Tall fra MMI viser at mer enn 20 prosent av omsetningen av reiselivstjenester kan ventes å bli kanalisert gjennom internett i løpet av de neste to årene.
(MMI).
 
Dette er HSMAI
HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association International) reiselivets fagforum. HSMAI er en internasjonal organisasjon med hovedkvarter i Washington. I Norge har HSMAI omlag 1300 medlemmer og er i sterk vekst. Oslo-kontoret er også regionskontor for Europa.
 
Vil du vite mer kan du kontakte:
HSMAI ved generalsekretær Ingunn Hofseth. Mobil: 913 983 44, ih@hsmai.no. Eller HSMAI kontoret på tlf. 22 41 5070.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen