Alkoholsalget stupte første halvår

Vin- og brennevinleverandørenes forening frykter reduksjon i skjenketidene kan gi konkursras i utelivsbransjen.

Ny statistikk utarbeidet på vegne av Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) viser en markant nedgang i salget av alkohol på landets serveringssteder i årets seks første måneder.
Nedgangen i første halvår 2009 var nesten 2,5 millioner liter vin og øl noe som tilsvarer en million glass vin og 4 millioner halvlitere øl.

I samme periode økte også antallet konkurser og registerte betalingsanmerkninger innen hotell og restaurantbransjen. VBF advarer nå mot regjeringens forslag om reduksjon i skjenketidene og frykter at dette kan gi konkursras i serveringsbransjen.

Det går nedover
I løpet av årets første seks måneder sank utelivets salg av svakvin med 6 prosent mens salget av sterkvin sank med 22 prosent I samme periode ble det også skjenket nesten åtte prosent mindre øl. Dette sammenliknet med samme periode i 2008. Parallelt økte volum av de samme varene gjennom Vinmonopolet med 4,1 prosent.

 - Salgstallene viser at en stadig større del av alkoholkonsumet nå flyttes fra serveringsstedene til hjemmene. Dette får igjen store konsekvenser for lønnsomheten til seriøse aktører i utelivsbransjen, og både konkurser og betalingsproblemer øker. I en slik situasjon vil reduserte skjenketider være dramatisk for en allerede presset serveringsbransje, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i VBF.

Stadig flere konkurser
Tall fra Lindorff Norge, viser at antallet konkurser i hotell - og restaurantbransjen økte med 30 prosent i årets første seks måneder. Totalt gikk 202 bedrifter innen denne næringen konkurs, mens det ble registrert hele 3624 nye betalingsanmerkninger. Antallet selskaper i bransjen som hadde en eller flere betalingsanmerkninger økte tilsvarende med 11 prosent.

- I den situasjonen som serveringsbransjen nå står ovenfor bør politikerne fokusere på hva som kan gjøres for å bevare arbeidsplassene, fremfor et ensidig fokus på nye tiltak som vil gjøre det situasjonen enda vanskeligere. Vi må ha rammebetingelser som bidrar til et mangfoldig og seriøst uteliv. Dette slik at man både kan sikre arbeidsplasser og skape en god drikkekultur, sier Jordheim.

Dramatisk nedgang siden 2007
Sammenliknet med første halvår 2007 har serveringsstedene opplevd en dramatisk nedgang i salget til sine gjester.

 - Sammenliknet med første halvår 2007, var nedgangen i salget til norske barer og restauranter på hele 4,5 millioner liter vin og øl. Dette tilsvarer over 2 millioner glass vin og over 8 millioner halvlitere øl. Dette står i skarp kontrast til det bildet som er skapt av et uteliv der alkoholen flyter i strie strømmer, sier Jordheim.

Kun én av 10 flasker drikkes ute
Statistikken fra VBF viser at barer og restauranter bare selger en av ti flasker vin og brennevin som omsettes lovlig i Norge.
- Serveringsstedenes andel av det totale alkoholsalget er lavt. Mange av landets restauranter og barer er imidlertid viktige drivkrefter for å vise nordmenn at det er mulig å nyte alkohol på en god og ansvarlig måte. Det er derfor avgjørende at serveringsstedene har stabile og gode rammevilkår som gjør det mulig å satse på kvalitet og ansvarlighet, sier Jordheim og fortsetter:

- Forslaget om en innstramming i skjenkereglene er dessverre et skritt i feil retning, og vi frykter konsekvensene dette vil kunne få for en næring som allerede er under sterkt press. Sats på hyppigere kontroller og strengere reaksjoner på regelbrudd.

I første halvår 2009 hadde serveringsstedene en markedsandel på 9,5 prosent på svakvin mens markedsandelen på brennevin var på 11,8 prosent. For øl er andelen 20,5 prosent.

Om statistikken
Statistikken for vin og brennevin er basert på innrapportering fra logistikkselskapene samt Vinmonpolet, og dekker salg til serveringssteder (HoReCa) med bevilling. Statistikken er utarbeidet av Focus Wines AB på oppdrag av VBF. Statistikken inkluderer også salg til serveringssteder gjennom Vinmonopolet. Tall knyttet til omsetning av øl er hentet fra Bryggeri - og Drikkevareforeningens hjemmeside.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen