Arcus-Gruppen vokser videre

Selskapet øker salget utenfor Norges grenser.

Arcus-Gruppen fikk en solid vekst på vin i Sverige og Norge i 2010, og endte på et driftsresultat på 132,6 millioner kroner i 2010, skriver selskapet i en pressemelding.

Kraftig topplinjevekst, kombinert med stabilisering av valutasituasjonen i forhold til 2009, bidro sammen til det gode resultatet, sier styreleder Kaare Frydenberg.

Salgsinntektene (eksklusive alkoholavgifter) økte med 8,4 prosent og nådde 1634 millioner norske kroner. Den største veksten skjedde utenfor Norge, hovedsakelig i Sverige, hvor veksten var på 19 prosent. Men også i Norge var utviklingen positiv og konsernet økte markedsandelene på vin mens brennevinsalget gikk svakt ned i et fallende marked.

60 prosent av Arcus-Gruppens omsetning av vin og brennevin skjer nå utenfor Norge. I 2003 var det tilsvarende tallet 15 prosent.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen