Årsmøte i den Norske Vinkelner Forening 2004

Her følger referat fra årsmøtet i den Norske Vinkelner Forening.

Referat fra Årsmøtet i
Den Norske Vinkelner forening 2005
1. Åpning ved Remi Madsen, info og orientering om endring av program.
2. Ordstyrer Knut Espen Misje
3. Årsmelding ved Remi Madsen - se vedlegg.
4. Regnskap ved Heidi Bjørklund - se vedlegg
5. Budsjett for 2005 . - Se vedlegg
    a. Godkjenning av regnskapet - Christopher Moestue og Lasse Antilla.
    b. Redegjørelse vedrørende manglende tilsendt Apéritif-blader. Heidi Bjørklund orienterte om arbeidet som har blitt lagt ned med å vaske medlemslister og finne fram til nye adresser til medlemmene. Masse opprydding og tid er lagt ned, mange mangler diplom og nål + Apéritif. De som ikke får tilsendt Apéritif eller mangler noe må gi beskjed.

6. Kontingent. Endringer. Kontingenten for 2005 blir sent ut i februar 2005, med kun en purring, deretter vil de som ikke betaler bli strøket fra listene og får ikke delta på årsmøter eller andre aktiviteter som foreningen arrangerer. Kontingent for 2006 sendes ut i desember 2005. Frist 31.01.06. Foreningen ønsker å komme i en situasjon der alt er avklart før årsmøtet, slik at alle må ha betalt kontingenten for å kunne delta på årsmøtet.

7. Endring av statutter. Alle enstemmig godkjent.
    a. 7e) fjernes: dog for utbetaling over kr. 5.000 må to av styrets medlemmer signere.
    b. 7g) tillegg: personen som stiller til president vervet må komme fra det sittende styret.
    c. 4c) ekstrapunkt inn: Konfliktsak, som kan skade Vinkelnernes yrke og renommé- Styret kan avgjøre at vedkommende inntil saken er avgjort, ikke kan delta i foreningens aktiviteter.

8. Valg 2005
    a. Remi Madsen trapper ned og styret innstilte Ken Engebretsen til ny President. Enstemmig vedtatt fra Årsmøtet
    b. Heidi Bjørklund er styrets innstilling som økonomiansvarlig. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
    c. Knut Espen Misje, Daniel Johansson, Dan Lystad og Jens Beisland er enstemmig valg inn av årsmøtet. Vi gratulerer de nye styremedlemmene og ønsker dem velkommen til styret.

9. Aktiviteter i 2005 ved Ken Engebretsen
    a. bli en forening for alle medlemmer
Pr 01.01.2005 er ca 50 % av alle utdannede vinkelnere i Norge betalende medlemmer. Dette har økt med 130% siden 01.01.2004. I året som kommer er målet å nå 75 % betalende medlemmer.
Apéritif vil være foreningens infokanal ved siden av mail, vi skal få bedre nettsider, flinkere på informasjonsflyt samt skape aktiviteter i de større byene.
    b. Skape aktiviteter og innhold for medlemmene
i. Smakinger med dybdetema
1. Mars 2005- Riesling fra Mosel, med foredragsholder
2. Mai 2005- Champagne Blanc des Blancs, med foredragsholdere
3. September 2005- Hva gjør et vinglass med vinopplevelsen, Riedel-presentasjon
4. November 2005- Syrah fra Côte Rôtie
ii. Medlemskort. I løpet av første halvår vil alle som har betalt inneværende år motta et medlemskort som vil inneholde flere fordeler og være et synlig bevis på at du har tatt en vinkelnerutdannelse, samt er betalende medlem i foreningen. Kortet vil være personlig og inneholde fordeler med alt fra rabattert kjøp av glass (til grossistpriser), overnattinger, abonnement, det vil jobbes kontinuerlig med denne utviklingen gjennom året.
iii. Reiser. Det foreligger pr dags dato 2 planlagte reiser. Hver tur har Max 15 plasser.
1. Mai 2005- Reise til Mosel
2. Oktober 2005- Reise til Toscana..
iv. Apéritif . Gjennom medlemsbladet Apéritif ser vi på flere utviklingsmuligheter.
1. Flere sider i papir utgaven
2. Bedre synlighet på nettet
3. Mulighet til innlegg om egnede tema
4. Smakinger og annen info til medlemmene
5. Presentasjon av medlemmer og steder de jobber
6. Oppdateringer på medlemsfordeler
v. Foredrag og kompetanseheving . Vi er Norges fremste kompetansesenter innen mat og vin, og det bør utnyttes. Styret ser på muligheten for at medlemmer kan holde foredrag for næringsliv og andre.
vi. Plakett til aktive vinkelnere . Medlemmer som jobber som vinkelner i Horeca-markedet, vil i første halvår få en egen plakett som vil være personlig. Denne følger personen og ikke restauranten slik at kunder vet at her jobber det en vinkelner.
    c. Definere vinkelnerforeningens arbeid - Det har oppstått mange konflikter internasjonalt de senere år med hva en vinkelner/sommelier egentlig er? Vi må definere dette.
    d. Landslag - det ble presentert et forslag på å opprette et landslag der medlemmer plukkes ut og konkurransetrenes. Ken Engebretsen, Knut Espen Misje og Dan Lystad vil være primus motor. Det var stor begeistring fra årsmøtet på dette tema.
    e. Etablere et nordisk samarbeid - Med initiativ fra Norge ble det under Nordisk mesterskap 2004 avholdt et felles nordisk møte. Dette for å se på om det finnes grunnlag for utveksling av erfaringer og ideer til hvordan vi kan jobbe tettere sammen og bli bedre. Dette var svært vellykket og vil være et fast innslag under Nordisk, med egen agenda og diskusjoner.
    f. Konkurranser - styret ønsker å utnytte potensialet i konkurranser. Vi ønsker å etablere et konkurranseteam.
    g. Tettere samarbeid med importører/grossister og bransje - styret ønsker å etablere et tettere samarbeide med alle importører og grossister.
    h. Bli en synlig forening for private og næringsliv - foreningen er et kompetansesenter på mat og vin, reiser, gastronomiske opplevelser og gleden av den hvite duks magi. Vi ønsker at dette kommer andre til gode.
    i. Strukturere styrets arbeid . Styret ønsker å endre arbeidsform, posisjoner og krav til den enkelte. Det viktigste er at styret opererer som et lag hvor de jobber sammen for felles mål til foreningen. At styremedlemmene har en posisjon hvor de kan gjøre en god jobb. Med mange nye styremedlemmer i år vil det på første styremøte bli jobbet med hvilke posisjoner hver enkelt skal ha.
i. Forslag til posisjoner er:
1. Økonomiansvarlig
2. Ærespresident
3. Fagansvarlig
4. Fagansvarlig
5. Sekretær
6. Media
7. Visepresident
8. President

10. Diverse informasjon:
      a. Styret bør formidle salg av nåler. Styret legger ut info om hvor dette kan kjøpes, bestilles.
      b. Diplomer, deles ut på årsmøtet, resten sendes til vedkommende pr. post.

11. Info om ny logo profil . Godt innspill og god enighet fra Årsmøtet med viktigheten av å fornye oss.

12. Turer . Hanne informerte om siste tur tilPiemonte. 
      a. Takk til Tomas Berius for engasjement og referat skriving. Han har også minibusslappen som gjør det lettere for oss og rimeligere.

13. Eventuelt .
      a. Innspill fra Eva Kjersem Larsen. Vinmesse Geilo 29.04.05-01.05.05. Ønsker å lage et hyggelig og faglig arrangement for vinkelnere. Det vil være vinprodusenter tilstede og en meget gunstig pris på overnatting.

14. Alsace Grand Cru smaking . I regi av Knut Espen Misje ble det holdt en Riesling Grand Cru-smaking. Her lærte medlemmene seg å kjenne forskjell på 5 Grand Cru-jordsmonn i Alsace.
Følgende Grand Cru-jordsmonn ble smakt:
• FURSTENTUM GRAND CRU 2000
• ZINNKOEPFLE GRAND CRU 2000
• WINECK-SCHLOSSBERG GRAND CRU 2000
• BRUDERTHAL GRAND CRU 2000
• KANZLERBERG GRAND CRU 2000

Styrets sammensetning pr. 07.03.05
President: Ken Engebretsen
Visepresident: Knut Espen Misje
Sekretær: Henriette Batt
Økonomiansvarlig: Heidi Bjørklund
Fagansvarlig: Dan Lystad
Fagansvarlig: Jens Beisland
Fagansvarlig: Daniel Johansson

Avtroppende president: Remi Madsen

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen