Avtale mellom Arcus og Coor

Coor Service Management AS overtar fra 1. januar 2006 ansvaret for Arcus-Gruppen sine støttetjenester.

Avtalen, som innebærer at CSM overtar ansvaret for tjenester slik som vakthold, resepsjon, kantine og bygningsdrift, har en verdi på 150 millioner kroner over en femårsperiode. Selskapet overtar også ansettelsesforholdet til 24 personer fra nyttår.

Avtalen vil medføre en besparelse for Arcus på omlag 20 prosent av nåværende kostnader på servicetjenester. Tjenestene som er skilt ut er ikke en del av Arcus' kjerneområde.

CSM har i dag nesten 200 ansatte i Norge og har i år inngått liknende avtaler med selskaper som EDB Business Partner og DNV.

Kilde: Coor Service Management

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen