Baner veien for illegale skjenkesteder

Regjeringens forslag om å stramme inn skjenketidene vil føre til flere illegale serveringssteder, større "rushtrafikk" og opphoping av mennesker i gatene mange steder.

Det er Christian Holst, country manager hos Diageo Norge, som hevder dette i denne kronikken:
Regjeringens forslag om nasjonal innstramming i skjenketidene fra 03.00 til 02.00 er en klar melding til landets lokalpolitikere om at man ikke stoler på kommunenes vurderingsevne. Alle politikere er kjent for å bruke store ord om lokaldemokratiet når det gjelder viktige saker som skole og eldreomsorg. Der skal kommunene ha frihet til å prioritere ulikt, fordi de lokale forskjellene i vårt langstrakte land er store. Men å bestyre reglene for skjenketider blir visst for mye ansvar for landets lokalpolitikere. Dette til tross for at tradisjoner og lokale forhold er minst like store når det gjelder utelivsbransjen. Det er forskjell på Oslo og Otta og på Bergen og Berlevåg.

Flere nachspiel
Noen byer har allerede strammet inn på skjenketidene, slik Regjeringen vil tvinge alle kommunene til å gjøre. Mye tyder på at det har gitt ubehagelige bivirkninger. Fredrikstad og Sarpsborg er to eksempler i så måte. Her har illegale klubber dukket opp som alternativer for de som ikke vil gå hjem og legge seg når staten vil. Jeg regner med at Regjeringen ikke synes dette er noe godt alternativ til seriøse serveringssteder som bruker mye tid og ressurser på å drive lovlig og ansvarlig skjenking?

Forsker på rusavhengighet ved Høgskolen i Tromsø, Kalle Gjesvik, mener det mest effektive tiltaket for å få ned alkoholinntaket er at kommunene skjerper kontrollen med utestedenes skjenking. Det er vi helt enig i. Kalle Gjesvik sier mer som er klokt, nemlig at folk vil tilpasse seg, starte drikkingen tidligere på kvelden samt å gå på etterfester. Jeg tror de som vil juble høyest for Regjeringens forslag er de kriminelle som ser muligheten for å starte illegale klubber.

Ressurskrisen i politiet
Det har lenge vært skapt et bilde av at landets serveringssteder lever etter regelen "fri flyt" og at kriminaliteten har økt i takt med antall ølkraner her i landet. Faktum er at det ikke har vært noen økning i antall serveringssteder de siste årene. Mange i vår bransje har konkurstrusler hengende over seg som følge av finanskrise og tøffere tider. Bare 10 prosent av alt salg av vin og brennevin foregår på landets utesteder.

Det som derimot synes å ha en klar sammenheng er ressurskrise i politiet og økning i vold og kriminalitet. I likhet med at det overveldende flertallet av mennesker som ferdes på byen på nattestid bare er ute for å kose seg og å ha det hyggelig, er vi i bransjen opptatt av at skjenking skal foregå i sømmelige former og at folk skal føle seg trygge og ha en god opplevelse på byen.

Utfordringene knyttet til vold og kriminalitet finner vi andre steder enn på utestedene. De som står for pøbel og kvalme i gatene er gjerne kjenninger av politiet. Dette er mennesker som ikke blir "snille gutter" selv om ølkrana stenger en time før. Disse folkene må møtes med synlig og tilstedeværende politi, ikke en symbolsk innstramming av skjenketidene. Jeg føler meg overbevist om at svært mange som benytter seg av landets uteliv er langt mer bekymret for endeløse taxikøer og opphoping av folk i gatene kl. 0200, enn av dagens regelverk og praksis.

Ufint slag mot kulturlivet
Det er liten tvil om at landets seriøse serveringssteder bidrar til livsgrunnlaget for mye av kulturlivet i Norge. Utestedene er scene og arena for svært mange kunstnere og artister. Omfanget av festivaler og store kulturarrangementer har også slått om seg de senere årene. Alt dette er viktig for norsk kulturliv, for norsk dugnadsånd, for samhold i by og bygd og for oss i serveringsbransjen. En generell innstramming i skjenketidene kan innebære spikeren i kista for mange arrangementer, festivaler og utesteder som allerede lever på marginene. Regjeringens forslag er derfor et ufint slag mot kulturlivet i Norge.

Det er viktig å bekjempe vold, kriminalitet og alkoholmisbruk. Å innføre en symbolsk regelendring bare for å fremstå som handlekraftig, slik Regjeringen nå gjør, blir bare lettvint og useriøst. Offentlige etater, politi og serveringsbransje bør heller sette mer trykk på arbeidet for å sikre en seriøs og ansvarlig serveringsbransje og å stenge ned de useriøse aktørene. Da trenger vi å jobbe målrettet sammen, ikke drive symbolpolitikk som fører mer negativt enn positivt med seg.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen