BRANSJE: Regjeringen vil forenkle restaurantdrift
Bransje
(Bilde: Graham Oliver)

Regjeringen vil forenkle restaurantdrift

Næringsminister Monica Mæland har sendt et forslag om å oppheve serveringsloven ut på høring.

Målet er ifølge regjeringen.no «å vurdere om det er behov for en særregulering av serveringsbransjen og om nytten av regulering for samfunnet overstiger kostnadene av reguleringen».

Les hele notatet her

Av stor glede for serveringsbransjen er initiativet til å forenkle prosessen for nyetablering av serveringsbedrift. - For eksempel forsinker bevillingsprosessen oppstart av virksomheten og medfører direkte kostnader ved gebyr for avleggelse av etablererprøven, i tillegg til tid til opplæring og avleggelse av prøven. Nytten av loven overstiger ikke kostnadene reguleringen medfører for næringsdrivende og det offentlige. Vi anser derfor at opphevelse av loven er et godt forenklingstiltak for næringsdrivende og offentlige myndigheter, står det i høringsnotatet som har frist 26. mai.

Men det er ikke slik at alle reguleringer skal gis på båten. Den delen av loven som regulerer åpningstidene foreslås opprettet som en egen lov.

Regjeringen mener at dagens serveringslov ikke er egnet til å forhindre kriminalitet. -Vi mener loven i liten grad fungerer som et etableringshinder for de useriøse aktørene slik den er tenkt. Slik loven er bygd opp, er den egnet til omgåelser, for eksempel stråmannvirksomhet, ved at bevilling utstedes til personer man i utgangspunktet ønsker å holde utenfor bransjen. Det er også en utfordring at aktører starter opp og driver serveringsvirksomhet uten bevilling, heter det i notatet.

Selv om restaurantbransjen hilser opphevelsen velkommen, forventer næringsminister Monica Mæland motstand, ifølge dn.no. Hun sier at en del arbeidstakerorganisasjoner vil være uenige og mene at det vil gi feil signal med frislipp, men regjeringen mener at det finnes andre lover som ivaretar utfordringer med svart arbeid og omsetning samt arbeidsforhold og mathygiene.

Av seks lover som regulerer bransjen i dag, er det bare serveringsloven som foreslås opphevet. Både alkoholloven (skjenkebevilling og krav til vandel), næringsmiddelloven (internkontroll og krav til lokaler), loven om vaktvirksomhet, arbeidsmiljøloven og merverdiavgiftsloven består som i dag.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen