– Dolket i ryggen av Oslo kommune

– Dolket i ryggen av Oslo kommune

Kafeen Amfytrion er stengt etter at innehaver Kent Henriksen slurvet med MVA-oppgaver for fire år siden.

For 15 år siden startet Kent Henriksen kafeen og baren Amfitryon på Drammensveien. Da han i år skulle få fornyet sin serverings- og skjenkebevilling, noe som skjer hvert fjerde år, ble han offer for egen slurv: I 2008 var han for sent ute med å sende inn MVA-oppgaven i et annet firma han har, et firma som på den tiden var uten omsetning, skriver dittOslo.

Verken politet, Ullern bydelsutvalg eller Oslo kemnerkontor hadde noe å utsette på Henriksen, men Næringsetaten valgte altså å sette foten ned.

«Etaten finner etter en helhetlig vurdering at innehaver ikke oppfyller lovens krav til vandel. Det vurderes at manglende innlevering av omsetningsoppgaver er av en slik karakter og et slikt omfang at de alene medfører avslag på søknaden om serverings- og skjenkebevilling», heter det i vedtaket.

– Økonomiske overtredelser under utøvelse av næringsvirksomhet får stor betydning for vandelsvurderingen, og tre eller flere mislighold fører ordinært til avslag på bevilling, for eksempel tre ikke-innleverte MVA-oppgaver. Man setter seg utenfor myndighetenes kontroll ved å la være å levere inn MVA-oppgaver, sier Torild Roaas, kommunikasjonsrådgiver i Næringsetaten, til dittOslo.

Dermed viser det seg at Henriksen har hatt maks uflaks med reglene, ettersom det er nettopp tre for sent innleverte MVA-oppgaver det var snakk om dette andre firmaet hans i 2008.

Henriksen har påklaget vedtaket. Han mener Næringsetaten godt kunne kommet til en annen konklusjon i saken, og føler seg dolket i ryggen av etaten og kommunen.

– Jeg tok det nok ikke helt på alvor med de MVA-oppgavene i 2008. Dette var et firma som da ikke hadde omsetning og ikke engang skulle være i momsregisteret, sier Henriksen.

– Men etaten kunne brukt skjønn og tatt hensyn til alvorlighetsgraden. De burde se at jeg har drevet i denne bransjen i 20 år, sier Henriksen.

I tillegg til at han mistet bevillingen til Amfitryon, har han selv fått 10 års karantene fra å være involvert i serveringsbransjen på eiersiden – altså frem til 2018, 10 år etter at han var for sent ut med de tre skjemaene.

Dersom vedtaket blir opprettholdt, håper Henriksen at Amfitryon kan leve videre med andre bak roret.

Foto: Fredrik Ljone Holst
Bruk av foto følger betingelsene i Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.0 -lisensen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen