Ekjord fornøyd med direktoratets beslutning

Sosial- og helsedirektoratet har imøtekommet begjæringen fra Ekjord AS om å utsette en eventuell inndragning av selskapets bevilling. Det betyr at Ekjords virksomhet fortsetter som normalt inntil klagen på vedtaket om tre måneders inndragning er ferdigbehandlet.

- Vi har i vår klage vist til at en iverksettelse av vedtaket om å inndra bevillingen vil medføre et dramatisk inngrep i Ekjords virksomhet. Vi er glad for at direktoratet har vist forståelse for Ekjords situasjon og vært lydhør for våre argumenter. Nå håper vi også at vi gjennom klagebehandlingen kan få gjennomslag for at dette er en sak som ikke kvalifiserer til en inndragning av engrosbevillingen på tre måneder, sier Ekjords advokat Christian Lundin.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen