Ekjord på nytt i søkelyset

Sosial- og helsedirektoratet ber skattemyndighetene se nærmere på opplysninger om salg av alkohol uten kvittering fra Ekjord AS.

Sosial - og Helsedirektoratet (Shdir) har bedt både Oslo Fylkesskattekontor, Skattedirektoratet og Toll - og avgiftsdirektoratet se nærmere på påstandene om at vinimportøren Ekjord AS har solgt alkohol mot kontantbetaling uten kvittering.

Ekjord var i hardt vær i forbindelse med smøreskandalen i Vinmonopolet, en sak som fikk etterspill i form av en personalsak som går for retten denne uken.

Nå risikerer vinimportøren også å havne i skattemyndighetenes søkelys.

I etterkant av smøreskandalen ble det avdekket at Ekjord har solgt alkohol til flere skjenkesteder uten at det kan legges frem kvittering. Ekjord skal ha hevdet at dette er vanlig praksis i bransjen.

Utsatt bransje
I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er serveringsbransjen nevnt som et eksempel på en bransje der økonomisk kriminalitet er et problem, og etter ha sett nærmere på saken har Sosial - og Helsedirektoratet sendt den videre til skattemyndighetene.

- Vi mener at både skatteetaten og toll - og avgiftsdirektoratet bør se på dette, bekrefter avdelingsdirektør Jens Guslund i Shdir.

Toll - og avgiftsdepartementet sier de vil samarbeide med direktoratet for å utrede forholdene i bransjen, mens Skattedirektoratet har videreformidlet henvendelsen til Fylkesskattekontoret.

Kontantomsetning er en utfordring
Ved Oslo Fylkeskattekontor bekrefter Trond Aas, sjef for kontrollavdelingen, at brevet er mottatt. Etter det han kjenner til er det foreløpig bare gitt en muntlig tilbakemelding på henvendelsen, men av hensyn til taushetsplikten kan han på prinsipielt ikke kommentere saken utover dette.

På generelt grunnlag sier han at alt som skjer av kontantsalg er interessant for skattemyndighetene, uavhengig av bransje.

- Kontantomsetning er en utfordring. De som betaler ut og de som mottar betaling har jo en interesse av at det ikke bli kjent, sier Aas.

Han legger til at det ikke bare er skattemyndighetens oppgave å påse at dette går riktig for seg.

- Internrevisjon og kilder som sitter nærmere de berørte, bør se hva som foregår, mener han.

Ukjent for Ekjord
Daglig leder i Ekjord AS, Nils Ekjord har ingen kommentar til saken.

- Dette kjenner jeg ikke noe til, sier Ekjord til dn.no.

Kilde: Dagens Næringsliv

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen