- En krigserklæring mot utelivsbransjen

Dette er en krigserklæring mot hele utelivsbransjen. Med dette forslaget ønsker politimesteren å drepe bransjen i Tønsberg.

Kraftsalven kommer fra Ronny Bjune, talsmann for utelivsbransjen i Tønsberg, skriver Tønsbergs Blad.

Mandag gikk politimester Benedicte Bjørnland ut og ønsket strengere skjenkebestemmelser.
- I regjeringens høringsforslag foreslås det skjenkestopp klokken to. Jeg mener det bør være skjenkestopp klokken ett, sa Bjørnland til Tønsbergs Blad.

- Over halvparten av all anmeldt voldskriminalitet skjedde natt til lørdag og natt til søndag mellom midnatt og klokken fire, og flest saker var etter klokken to.

En overvekt av voldssakene skjedde i nærheten av skjenkesteder i byene.
- Gjerningsmannen var beruset i over halvparten av sakene, og fornærmede var beruset i cirka halvparten av sakene, sier Bjørnland.

Flytter volden
Utelivsbransjen stiller seg uforstående til argumentasjonen.
- Bransjen er ikke tjent med vold, men jeg mener Tønsberg ikke har et voldsproblem. Går antall voldsepisoder ned fra fire til tre, er det jo en statistisk nedgang på 25 prosent, sier Bjune.

Han mener at det ikke er selvsagt at det blir mindre bråk ved å endre skjenketidene.
- Ved å stenge tidligere, er jeg redd man flytter volden til den private sfære. Bjørnland innrømmer jo også at det er store mørketall rundt denne type vold, sier Bjune.

Frykter konkurs
Endrede skjenketider vil svi på pungen for bransjen.
- Vi vil tape flere titalls millioner på dette. Det er klart at flere aktører risikerer konkurs. Her må det foretas en samfunnsmessig vurdering. Mister vi skjenketilbud i Tønsberg, vil dette gå ut over Tønsberg som attraksjon. For bryggeområdet anslår jeg at det omsettes for 250 millioner reiselivskroner i året, og flere hundre personer er ansatt her, sier Ronny Bjune.
Han mener det finnes andre og bedre virkemidler for å hindre voldsepisoder ved skjenkestedene.

- Natteravner ser vi fungerer godt, og her kan vi som bransje se om vi kan styrke denne ordningen. Dessuten kan bransjen gå bedre sammen for å få en felles forståelse for hva som er akseptabel beruselsesgrad når folk ankommer byen. Det er jo i hjemmene folk drikker. Politiet er bra til stede i byen, men deres beredskap kan jo også styrkes, sier Ronny Bjune til avisen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen