Facebook driver pressesensur

Facebook driver pressesensur

I henhold til Facebook sidestilles Norge med Saudi-Arabia, og Apéritifs nettsider er i følge den samme ulovlige.

Alle har vel hørt historier om Facebook som stenger brukernes sider om fjesbokas interne etiske regler ikke adlydes. Men at Facebook er så kunnskapsløs som følgende historie avdekker, visste du neppe.

Annonsering er en mulighet i Facebook som blant andre Apéritif benytter for å nå nye potensielle lesere. Vi ble imidlertid nylig fratatt denne muligheten angivelig på grunn av brudd på Facebook-reglene. Vi brukte mye tid på å finne ut hva vi egentlig hadde gjort galt, det var blant annet en sak om fårikål og en ostekake som ble for sterk kost for Facebook.

Sammenlignes med Saudi-Arabia

Etter hvert skjønte vi at annonsering på Facebook av enkelte typer stoff er forbundet med aldersrestriksjoner. Særlig er annonsering av stoff som omtaler alkohol strengt regulert. I Sverige og India er det kun lov å rette slike «annonser» mot folk over 25 år, i Tyrkia over 24 år og i Finland over 18 år. Når vi kommer til Norge derimot er all slik promotering forbudt.

Totalforbudet gjelder også landingssiden, altså nettsiden Facebook-annonsen peker til. Så i følge Facebook er Apéritifs nettsider lovstridige. Dette forbudet gjelder altså Norge sammen med en rekke land vi helst ikke vil sammenlignes med, blant andre Saudi-Arabia, UAE, Yemen, Afghanistan og Russland.

Hender mot et vinforslag

Det (eneste) Norge har til felles med disse landene, er at vi har et generelt forbud mot alkoholreklame. Ikke det som alle andre landene i gruppa har til felles, nemlig myndighetenes mulighet til å kontrollere både trykte og digitale medier. Promotering av redaksjonelt stoff på Facebook regnes altså på linje med produktreklame. Jeg skjønner at det i de ovennevnte landene hvor ytringsfrihet ikke er særlig utbredt, ikke skilles mellom ulike typer formidling.

I noen av disse landene straffes nok et vinforslag til fårikål med å få både hender og hode kappet av. Men ikke i Norge.

En som garantert hadde satt pris på å ta i bruk de samme virkemidlene som Facebook gjør for å begrense redaksjonell frihet, er fungerende avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet (HD). Tidligere denne måneden la han HDs største egg hittil da han anklaget Nettavisen for brudd på tobakksreklameforbudet. Nettavisen publiserte nemlig et intervju med Geir Hagbart Andersen hos Champagneria hvor han blant annet forteller at han selger Oslos billigste snus og røyk.

Gjør som Facebook

Bø mente at Nettavisen gjorde seg delaktig i brudd på loven ved å omtale at Champagneria selges snus og røyk til kostpris. Han prøver i brevs form å blande seg inn i redaksjonelle prioriteringer ved å kreve følgende: «Vi ber på denne bakgrunn om Nettavisens snarlige tilbakemelding på hvorfor de gunstige prisene på røyk og snus hos Champagneria har fått et slikt positivt og stort fokus i artikkelen.».

Hvis Bø og Facebook sin praksis brer om seg, får vi snart tilstander som vi i vår naivitet aldri trodde vi ville oppleve her til lands.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen