Finnene øket alkoholskatten

Den finske Riksdagen har vedtatt en kraftig økning av alkoholskatten.

Det er snakk om en økning på ti prosent i alkoholskatten. Det gir seg utslag i en prisøkning på 4,5 prosent i gjennomsnitt. Der som her blir økningen større jo høyere alkoholinnholdet er. Brennevin øker derfor med 7 prosent, i følge WOW News.
 
Mistak rettes opp
Bakgrunnen for økningen er å dempe forbruket selv om ikke alle folkevalgte har tro på at så vil skje. Regjeringen anslår i hvert fall at forbruket vil dempes med ca 2 prosent, etter at økningen i grensehandel etter "trukket fra".
 
Dette er etterdønningene av det kraftige kuttet i alkoholskattene som ble gjennomført i 2004. I ettertid har denne beslutningen blitt kalt "2000-tallets største sosialpolitiske katastrofe". Forbruket økte ganske raskt med 10 prosent. Etter dette er skattene økt til sammen tre ganger.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen