Innovasjonspris til Stange

Stange Gårdsprodukter ble tildelt Innovasjonsprisen 2010 under Gladmat.

Stange gjør seg fortjent til denne prisen siden den er en bedrift som har hatt en flott omsetningsvekst de siste årene. De første årene ble produktene hovedsakelig solgt til utvalgte restauranter, men produktene er nå å finne i alle kjedene og mange steder i landet. Fokus på kvalitet går igjen i alle leddene av verdikjedene.

Høy kvalitet
Kyllingene har god plass og får for som gir best mulig kjøttkvalitet. Kyllingproduktene er av ypperste kvalitet og er smakfulle og møre. Siste året så har Stange lansert en serie ferske, ferdige sauser som er klar til bruk etter kort oppvarming. Både kyllingproduktene og sausene har en flott design, som framhever produktet og det er også lagt vekt på god informasjon og historiefortelling. Bedriften er også godkjent av Matmerk, og kan bruke Spesialitetsmerket på Landkylling, sauser og kraft.

I juryen satt Audun Rake fra Innovasjon Norge, Hanne Berentzen fra Ostehuset, Johanne Brendehaug fra TINE og Anne Siri Høiland fra NCE Culinology.

Vanskelig valg
De vurderte de sju bedriftene som tilhører Innovasjonsarena Gladmat, et resultat av samarbeid mellom Måltidets Hus, Gladmat, Innovasjon Norge og NCE Culinology. Bedriftene og produktene er veldig ulike, og det var i følge juryen veldig vanskelig å vurdere dem opp mot hverandre.

Bedriftene som er med på Innovasjonsarena Gladmat er: Angus Gardskjøtt, Kystvilt, Reppens Bakeri, Stangeland Mølle, Stange Kylling, Skinka fra Suldal og Varangervilt. Felles for de sju er at de utmerker seg gjennom ulike sider av innovasjon som unike produkter med høy kvalitet, flott emballasje og designutforming, teknologi samt kommunikasjon og salg til forbruker.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen