Kan få sprøyte øko-bær med kopper

Ett skritt tilbake, mener motstandere.

Forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om ny økologiforskrift har nylig vært ute på høring. Det innebærer en rekke endringer, i trå med EUs regelverk for økologi som vi forplikter oss til gjennom EØS-avtalen. Det innebærer sprøyting med koppersulfat, som kan bli tillatt brukt mot sopp på økologisk frukt og bær.

-- Det er tilliten til kundene vi lever av. Jeg ser på det som en trussel for næringen hvis denne formen for sprøyting blir tillatt innenfor økologisk landbruk, sier Olav Jønsi i Økofrukt AS, en av Norges største økoprodusenter, til Nationen.

Mange økologiske bærprodusenter må kaste inn håndkleet på grunn av manglende etterspørsel. Regjeringens mål er å øke økologisk produksjon og forbruk med 15 prosent innen 2020. Jønsi mener kobbersprøyting ikke vil hjelpe.

-- Det vil bli ekstra vanskelig å øke det økologiske forbruket, ettersom de som er opptatt av økologisk gjerne vil leve litt sunnere enn andre, sier Jønsi. Han mener produktene blir så like at det ikke er noen vits i å skille økologisk produksjon fra den konvensjonelle.

Det er Mattilsynet som behandler saken, før de i løpet av høsten kommer med en anbefaling til departementet.

-- Det er likevel muligheter for å fastsette bestemmelser nasjonalt. Kopper er et av de punktene som vi har bedt om konkrete tilbakemeldinger på, slik at det kan vurderes om det er hensiktsmessig å videreføre det forbudet vi har i dag eller ikke, sier seniorrådgiver Torstein Skjolden i Mattilsynet til Nationen.
Koppersulfat er for øvrig tillatt brukt i økologisk vindyrking.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen