Kastes ut fra Zachen

Kastes ut fra Zachen

Ricks tapte i retten. Nå kan 65 ansatte miste jobben.

- Dommeren har ikke skjønt hvordan kontraktene fungerer. Vi står på videre og vil anke, sier daglig leder Tom Greni i Ricks til Bergens Tidende.

Torsdag formiddag kom dommen som konkluderer med at Ricks kastes ut fra utestedene de driver på restauranthuset Zachariasbryggen i Bergen. Dette gjelder Pianoclub Zachariasbryggen, Wave Fun Pub, Flying Dutchman, Sun Z Bar og Bryggekanten Restaurant. Ricks er gjennom datterselskapet Utsikten Restaurantdrift den suverent største leietakeren på Zachariasbryggen, og leier tilsammen 1100 kvadratmeter.

Bakgrunnen for at Ricks nå kastes ut, er ifølge dommen at de ikke har stilt en leiegaranti overfor huseier Knut Jørgen Hauge i selskapet Zachariasbryggen AS. Ricks mener de ikke er pliktig til å stille en slik garanti på grunn av mangler ved huset.

I dommen heter det imidlertid at «retten har ikke vært i faktisk eller rettslig tvil om at Zachariasbryggen AS hadde hevingsrett, og finner at dette fremstod som åpenbart».

Konklusjonen ble dermed at Ricks datterselskap Utsikten Restaurantdrift AS må flytte ut av samtlige lokaler de leier på Zachen, samt betale saksomkostninger på 68.900 kroner. Dommen påvirker også framtiden til 65 ansatte ved utestedene.

Huseier Knut Jørgen Hauge på Zachariasbryggen har også andre problemer. For en måned siden kastet han inn håndkledet og overlot styringen av huset til banken. Hauge viste til personlig slitasje i forbindelsen med konflikten på Zachariasbryggen og langvarige retssprosesser.

Kort tid senere ble det åpnet gjeldsforhandlinger. Kemneren i Bergen har tidligere fått gjennomslag for å tvangsselge Zachariasbryggen på grunn av manglende betaling. Dette er nå satt på hold mens gjeldsforhandlingene pågår de neste tre til seks månedene.

Zachariasbryggen skal ha en samlet gjeld på rundt 270 millioner kroner, hvorav bankgjelden skal være på 240 millioner.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen