Kjempeøkning i grensehandelen med vin og brennevin

Januartall fra Vin - og Brennevinsimportørenes Forening (VBF) viser at svenskehandelen med vin økte med hele 76.7 prosent mens salget av brennevin økte med 33 prosent. Totalt økte grensehandelen med vin og brennevin med 50,6 prosent sammenliknet med januar 2001. Dette viser beregninger fra VBF som er basert på Systembolagets salgstall.

 
Fra nyåret ble de norske avgiftene på brennevin redusert med 15 prosent mens avgiftene på vin ble redusert med 5 prosent. I 2001satte svenskehandelen med vin og brennevin ny rekord etter en økning på over 30 prosent. Formann i Vin - og Brennevinsimportørenes Forening, Ivar Amundsen, er imidlertid ikke overrasket over at grensehandelen fortsetter å øke.
 
- Når Norge reduserte vinavgiften med bare 5 prosent samtidig som Sverige reduserte sine avgifter med nærmere 19 prosent, økte prisforskjellene ytterligere. Dette innebærer at en rekke populære viner nå kan kjøpes til halv pris på Systembolaget i Strømstad sammenliknet med Vinmonopolet i Halden. Det er derfor ikke særlig overraskende at Systembolagene i grenseområdene opplever en enorm økning i salget av vin til nordmenn også i årets første måned, sier Ivar Amundsen.
 
- For brennevin har den norske avgiftsreduksjonen på 15 prosent ført til at prisforskjellene mellom Norge og Sverige ble redusert. Det er derfor grunn til å anta at dette kan ha bremset den potensielle veksten i grensehandelen noe. Avgiftsforskjellene mellom Norge og Sverige er fremdeles svært store og sammenliknet med 2001 økte også svenskehandelen med brennevin betydelig, sier Amundsen
 
Totalt kjøpte tørste nordmenn i januar 54.764 liter brennevin og 198.046 liter vin på Systembolagene i Sverige.
 
- Etter at Sverige innførte lørdagsåpne Systembolag i fjor sommer, har grensehandelen med vin og brennevin økt med rundt 50 prosent hver måned. Spesielt har salget av vin økt dramatisk, noe som ble forsterket av den svenske avgiftsreduksjonen i desember. Hvis ikke de norske avgiftene på vin og brennevin blir reduseres ytterligere i Revidert Nasjonalbudsjett til våren, ligger alt til rette for at grensehandelen for 2002 vil sette nye rekorder, sier Amundsen.
 
Svensk alkoholflom over Öresund
Samtidig som norske "polfarere" legger igjen millioner på svenske Systembolag, handler svenskene billig alkohol som aldri før i Danmark og Tyskland. I følge beregninger utført av Universitetet i Stockholm (SoRAD) økte svenskenes kjøp av alkohol i utlandet med 61 prosent i januar sammenliknet med året før.
 
Fra 1. januar fikk svenskene lov til å ta med seg 2 liter sprit, 6 liter sterkvin, 26 liter vin og 32 liter øl ved reise fra et annet EU land. Dette vil øke frem mot 2004 da EUs indre marked gjør at svenske grensehandlere i praksis vil kunne ta med seg en ubegrenset mengde alkohol til privat forbruk. Den svenske regjeringen forventer at dette vil få dramatiske følger for både salget på Systembolaget og statens inntekter fra "spritskatten". I følge det svenske Finansdepartementet forventes disse inntektene å synke fra 4,9 milliarder i 2000 til 2,7 milliarder kroner i 2004, hvis ikke de svenske avgiftene reduseres. (Regeringens proposition 2001/02:1)
 
- For å kunne opprettholde grunnlaget for Systembolaget vil den svenske regjeringen være nødt til å redusere sine alkoholavgifter ned mot nivået i Danmark. Dette skjer samtidig som den danske regjeringen har lovet å redusere sine alkoholavgifter betydelig i 2003 for demme opp mot den enorme grensehandelen i Tyskland. Dette er en virkeligheten som også norske politikere må forholde seg til. Det er derfor viktig at regjeringen nå for alvor starter arbeidet med å tilpasse de norske alkoholavgiftene til nivået i våre naboland, sier Amundsen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen