Klager og skjenker videre

ISS ved Color Line Stadion er pålagt skjenkestopp, men har påklaget vedtaket.

Det er tidligere gjort vedtak om inndragning av skjenkebevillingen til ISS på VIP-avdelingen på Color Line Stadion på grunn av overtredelse av alkohollovens bestemmelser.
 
Vedtaket om skjenkestopp i 14 dager ble innklaget av ISS. Men rådmannen var urokkelig.
 
Ny klage
Deretter har ISS nå klaget på nytt.
 
Siste klagen går på at det var representanten Knut Fylling fra Fremskrittspartiet som i Velferdskomiteen fremmet forslag om inndragning av bevillingen i 14 dager.
 
ISS stiller spørsmål vedrørende hans habilitet i saken, siden han jobber hos en konkurrerende bedrift i restaurantbransjen.
 
Det er tidligere gjort vedtak om inndragning av skjenkebevillingen til ISS på VIP-avdelingen på Color Line Stadion på grunn av overtredelse av alkohollovens bestemmelser.

14 dager
Vedtaket om skjenkestopp i 14 dager ble innklaget av ISS. Men rådmannen var urokkelig.

Deretter har ISS nå klaget på nytt.

Siste klagen går på at det var representanten Knut Fylling fra Fremskrittspartiet som i Velferdskomiteen fremmet forslag om inndragning av bevillingen i 14 dager.

ISS stiller spørsmål vedrørende hans habilitet i saken, siden han jobber hos en konkurrerende bedrift i restaurantbransjen.

Advarsel
Rådmannen hadde kun innstilt på skriftlig advarsel.

ISS viser og til representanten Sindre Nakkens tilleggsforslag om å få definert uttrykket «grove overtredelser» i forbindelse med overtredelse av alkoholloven.

 ISS peker på at ved tidligere besøk av skjenkekontrollen har de ikke fått merknader, og at de hadde forventet en advarsel i tråd med retningslinjene, ikke inndragning.

- Vi anket innen fristen, og har ikke fått svar på brevet vi har sendt Ålesund kommune. Men vi har vært i muntlig kontakt med kommunen. Vi skjenker alkohol til saken blir tatt opp på nytt, sier Ruth Marit Pettersen, daglig leder ved ISS, Color Line Stadion.Rådmannen hadde kun innstilt på skriftlig advarsel.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen