Krever tiltak for artsmangfold

- Europeisk landbrukspolitikk utrydder arter i raskt tempo og må endres.

En rekke omfattende tiltak er nødvendige for å stanse utryddelsen av artsmangfoldet i eureopeisk landbruk. Det er konklusjonen etter en stor workshop i regi av Slow Food Foundation for Biodiversity i Italia fredag 16. september, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Politikere, aktivister, vitenskapsfolk og miljøvernere var invitert for å diskutere hvordan den dramatiske nedgangen i artsmangfoldet i Europa kan stanses.

Bakgrunnen for konferansen var den forestående revisjonen av EUs felles landbrukspolitikk, en politikk som av deltakerne fikk hovedansvaret for den negative utviklingen.

Deltakerne pekte på flere forhold som de mener har skyld i de siste årenes nedgang for artsmangfoldet: Spredning av monokulturer, store dyrkingsområder, overforbruk av nitrogen, subsidier som støtter kvantitet framfor kvalitet og forurensing.

Til tross for bred enighet om behovet for omfattende reform av europeisk landbrukspolitikk, var det liten optimisme å spore under konferansen.

- De største subsidiene går til «høykonsentrert jordbruk», og det er nesten ingen land som ønsker reformer. Det er få som har interesse av å endre fordelingen av midler, sier Ariel Brunner, leder i for EU-politikk hos stiftelsen BirdLife Europe.

Hannes Lorenzen, seniorrådgiver ved Europaparlamentets komité for jordbruk og distriktsutvikling, delte konferansedeltakernes frustrasjon over manglende tiltak fra regjeringer og offisielle organer. Han la mye av skylden på konflikter med den mektige matindustrien, og understreket behovet for press nedenfra.

Kraften fra grasrota, bønder og forbrukere, er nødvendig for å få til endringer, som bør skje raskt, konkluderte Lorenzen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen