Lær mer om vin med GI i 2004

Det er en trend i tiden at måltider, mat og vin blir ofret betydelig oppmerksomhet i samfunnet. Gastronomisk Institutt har gjennom en årrekke levert kurs om mat og vin av høy kvalitet og denne våren er intet unntak. Under finner du en oversikt over aktuelle kurs om mat og vin som gjennomføres i deres lokaler i Oslo og Stavanger.

WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST
Wine & Spirit Education Trust er en internasjonal vinutdannelse. I Norge undervises det på 3 nivåer som bygger på hverandre. Det er Intermediate Certificate, Advanced Certificate og Diploma. Kursene er nærmere beskrevet under med tid, sted og pris.

Intermediate Certificate
Kurset er ment som en grunnleggende innføring i vin og brennevin fra ulike deler av verden og gjennomføres i samarbeid med Wine & Spirit Education Trust (WSET) i England. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. WSET Intermediate Certificate omfatter grunnleggende vinterminologi, vinproduksjon, beskrivelser av kvalitet og stil, en introduksjon til vinsmaking, en gjennomgang av verdens viktigste bordviner, musserende viner, hetviner, brenneviner - med spesiell vekt på akevitt - og andre alkoholholdige drikker samt norsk alkohollov og helsemessige aspekter ved alkoholkonsum. Etter gjennomføring av kurset forventes kandidatene å ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for vinsmaking og vinvurdering samt å kunne tolke etiketter til alkoholholdige produkter fra ulike deler av verden. Kurset anbefales som basis for å gjennomføre WSET Advanced Certificate som vil bli undervist høsten 2003. WSET Intermediate Certificate er anbefalt som grunnlag for å starte på Vinkelnerutdanningen ved Gastronomisk Institutt. Kurset vil omfatte 16 timers undervisning over tre dager.

Oslo våren 2004 - Kurset er følgende dager: mandag 23. februar, mandag 15.mars og torsdag 25. mars inkludert eksamen.
Stavanger våren 2004 - Kurset er følgende dager: mandag 9. februar, mandag 16. februar og mandag 8.mars inkludert eksamen.
Eksamen - En times skriftlig eksamen på engelsk med 50 spørsmål etter prinsippet "multiple choice". Eksamen avholdes som avslutning på tredje kursdag.
Pris våren 2004: Oslo/Stavanger: Kr. 6200,- Selvstudium: Kr. 2000,-

Advanced Certificate
Kurset er ment som en videregående innføring i vin og brennevin fra ulike deler av verden og gjennomføres i samarbeid med Wine & Spirit Education Trust (WSET) i England. Det anbefales å ha bestått eksamen i WSET Intermediate Certificate som grunnlag for kurset. WSET Advanced Certificate er delt inn i 15 moduler og omfatter regler for etiketterering innen EU, beskrivelser og vurdering av vin, vitikultur og vinifikasjon, stabilisering, modning og tapping av vin, feil ved vin, samt en grundig gjennomgang av verdens viktigste bordviner, musserende viner, hetviner og brenneviner. Etter gjennomføring av kurset forventes studentene å være i stand til å beskrive karakteristika på verdens viktigste og mest anerkjente viner, hetviner, likører og brenneviner, samt kunne forklare hvilke faktorer som har betydning for de ulike produktenes karakter. Kurset vil være nødvendig som basis for å gjennomføre WSET Diploma. Kurset vil omfatte 30 timers undervisning over fem dager.

Oslo våren 2004 - Kurset er følgende dager: onsdag 12.mai, onsdag 19. mai, mandag 24.mai, tirsdag 1.juni, mandag 7. juni inkludert eksamen.
Eksamen - To timers skriftlig eksamen på engelsk med 60 spørsmål etter prinsippet "multiple choice" samt en skriftlig del som besvares med korte svar på engelsk. Fra høsten 2003 vil det og være vinsmaking av en vin på eksamen. Eksamen avholdes som avslutning på siste kursdag.
Pris våren 2004: Oslo: Kr. 9900,- Selvstudium Kr. 2800,-
Fagansvarlig: Avd. Norsk hotellhøgskole v/ Arne Ronold
Kursleder: Knut Espen Misje/Ole Martin Alfsen
Både Intermediate og Advanced Certificate kan bestilles som egen kurspakke for bedrifter eller andre grupper.

WSET DIPLOMA
Kurset er videre fordypning i produksjon og kommersiell viktighet av verdens viner og brennevin. Studiet tar normalt 2 år (2 vårsemestre) og studenter må fra 2004 bestå 7 del- eksamener. Eksamen består av både smaking og skriftlige momenter. Kandidater må ha bestått enten WSET Advanced Certificate eller Vinkelnerutdanningen ved Gastronomisk Institutt. Ny kursstart januar 2004. WSET Diploma er anbefalt for de som ønsker å studere til Master of Wine.

Pris: Oslo våren 2004 Kr. 21500,- Selvstudium Kr. 6700,-

Ved alle kursene på WSET bør kandidaten regne med en god del lesing på egen hånd.

VINKELNERUTDANNINGEN VED GASTRONOMISK INSTITUTT
Vinkelnerutdanningen ved Gastronomisk Institutt er tilbake i Oslo. Våren 2004 gjennomføres kurset i sin helhet i våre lokaler på Økern. Kurset er spesielt godt egnet for ansatte med ansvar for vinutvalg i restauranter.
Vinkelnerens mest sentrale oppgaver blir grundig behandlet og inkluderer gjestebehandling, salg av vin, oppsett av vinkart, lagring, lagerhold og servering, dekantering og lufting. Det gis også et innblikk i hva vinkelner konkurranser innebærer fordi konkurranser er viktige for yrkets stolthet og prestige.

Kurset gir grundig og utfyllende kunnskap om de mest relevante aspekter ved vin og brennevin, vinsmaking, mat og vin i kombinasjon. Verdens viner og vinlovgivning blir nøye gjennomgått og forklart. Vinsmaking og blindsmaking er viktig og er gjenstand for fokus gjennom hele kurset. Det legges også stor vekt på mat- og vin i kombinasjon og dette temaet forklares teoretisk så vel som gjennom utstrakt smaking av kombinasjoner.

Til å gjennomføre undervisningen har vi et kunnskapsrikt og erfarent team som inkluderer Arne Ronold MW, Frithjof Nicolaysen, Christopher Moestue, Halvor Heuch og Toralf Bølgen samt Gastronomisk Institutts egne vinkelnere Ole Martin Alfsen og Knut- Espen Misje. Vinkelnerutdanningen gir 15 studiepoeng ved Norsk Hotellhøyskole.

Kandidatene må regne med en god del lesing på egen hånd.

For mer informasjon om kurs ta kontakt med oss på telefon 51833700 eller send en e- post til gastro@gastronomi.no .

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen