Mer vin - mindre øl

Mens ølinntaket går ned, er ikke folk villige til å kutte ned på vinforbruket. Og brennevinsforbruket har atter tatt seg opp etter et mindre dropp i årets første måneder.

I første halvår i år ble det registrert omsatt vel 1 million liter mer vin, nesten 4 millioner liter mindre øl og 23.000 færre liter brennevin enn i samme periode i fjor.

Dette tilsvarer en økning på 3,1 prosent for vin, en nedgang på 3,0 prosent for øl og en reduksjon av brennevinsalget på 0,4 prosent. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Totalt ble det registret omsatt 33,6 millioner liter vin, 126,2 millioner liter øl og 5,7 millioner liter brennevin første halvår i år.

I 2. kvartal i år gikk omsetningen av vin og brennevin opp med henholdsvis 6,5 og 4,0 prosent, mens omsetningen av øl gikk ned med 0,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Den negative trenden fra første kvartal for brennevin ser derfor ut til å ha snudd.

Nedgang i antall alkoholliter
Den samlede omsetningen målt i ren alkohol var 37.000 liter mindre i første halvår 2009 enn i samme periode i 2008. Dette tilsvarer en nedgang på 0,3 prosent. Omsetningen i alkoholliter fordelte seg på 5,6 millioner alkoholliter øl, 4,2 millioner alkoholliter vin, 2,2 millioner alkoholliter brennevin og 248.000 alkoholliter rusbrus.

Hver innbygger over 15 år drakk gjennomsnittlig 3,15 liter ren alkohol første halvår i 2009. Det er en nedgang på 0,06 liter eller 1,6 prosent fra første halvår 2008. Så økningen i vinforbruket ble altså mer enn kompensert av reduksjon i øl og brennevin når forbruket måles i ren alkohol.

Tallene bygger på de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt registrerte avgiftspliktige leverer til Toll- og avgiftsdirektoratet, samt registrert kontant import. Tallene omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport, skriver Statistisk sentralbyrå.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen