Merker grønne California-viner

Vinprodusenter sammen om miljøsertifikat.

Vinprodusenter i California har gått sammen om et felles sertifikat for grønne vingårder og vinproduksjon. I januar i år ble ordningen "Certified California Sustainable Winegrowing" innført.

Sertifikatet utstedes av bransjeorganisasjonen The California Sustainable Winegrowing Alliance på grunnlag av 58 kriterier som fokuserer på bærekraftig produksjon og sosialt ansvar overfor ansatte og lokalmiljø. Kravene omfatter blant annet krav til bruk av energi og sprøytemidler. I tillegg må produsentene tilfredsstille krav til bevaring av naturressurser, lokalt dyreliv og god avfallshåndtering.

Du kan lese mer om det grønne sertifikatet på www.sustainablewinegrowing.org .

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen