Norske kokker rømmer kjøkkenet

Lange arbeidsdager, dårlig lønn og begredelig arbeidsmiljø gjør at mange norske kokker blir kort tid i yrket.

Bransjen har over lengere tid uttrykt sin bekymring for rekrutteringen til kokkeyrket og den korte levetiden faglærte kokker har innen bransjen. Som et svar på denne bekymringen igangsatte Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) i samarbeid med flere andre aktører et prosjekt der resultatene nå foreligger.

Undersøkelsen viser at norske kokker i gjennomsnitt blir i yrket i 6,5 år før de går hopper av, skriver Dagsavisen. Mye av grunnen ligger i det store frafallet blant elevene etter påbegynt utdanning, og trass i stor popularitet for faget i media de siste åårene, er antallet søknader til GK hotell- og næringsmiddelfag på landsbasis merkbart lavere. Mange nyutdannede kokker hopper også av kort tid etter avlagt fagbrev for å begynne i helt andre stillinger. Ofte går de over i jobber der arbeidstiden er bedre regulert, hvor de tjener mer og kan ha helgefri.

Rekrutteringsproblemene har ført til at gjennomsnittsalderen blant kokkene har sunket betraktelig, og at det ikke er uvant å finne kokker i ledende stillinger som er i midten av 20-årene. Det er utbredt manglende lederkompetase blant de som sitter i ledende stillinger, og samme kompetasne blir heller ikke etterspurt ved en ansettelse.

- Ikke bra, sier informasjonssjef Jens-Petter Hagen i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet, i et intervju til Dagsavisen. Han mener det er et stort ansvar og en krevende jobb som gis til så unge og ferske folk når de får personalansvar og arbeidslederansvar for store organisasjoner.

En kompetanseheving og belønning for kompetase er et av flere grep som fremmes gjennom rapporten. Særlig formell utdannelse gjennom eksisterende læreinstutisjoner er etterspurt, i tillegg til et økt antall stipender og trainee-ordninger.

Rapporten "Kokkens hverdag" baserer sine konklusjoner på en undersøkelse gjennomført blant 137 kokkelærlinger, kokker og kjøkkensjefer fra til sammen 70 spisesteder over hele landet i perioden 2003 - 2005.

Kilde: rbl.no og Dagsavisen

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen