Rekordresultat fra Altia

Altia har hatt et rekordår i Norge. Omsetningen endte på 1,3 milliarder kroner mens driftsresultatet ble 73,4 millioner. Adm. Dir. Stefan Norberg er fornøyd.

Tallene for 2006 viser en vekst på 14 prosent målt mot 2005. Aldri tidligere har virksomheten vært drevet så godt som nå. Fjoråret var preget av vekst og omstrukturering samtidig som selskapet høstet frukter av den strategien som det har fulgt de siste årene.

Tidenes beste
- Grunnen til at vi klarer å levere tidenes beste resultat er at de ansatte besitter svært høy produkt- og markedskunnskap. Det er menneskene som skaper resultatene og ikke produktene. Vi har også klart å opprettholde operasjonelt fokus samtidig som vi har hatt en fot på gassen og en på bremsen. Vi har en fin inngang på året og skal jobbe videre for å videreutvikle Altia som en av Nordens ledende distributører av vin, øl og sprit, sier adm.dir for Altia i Norge, Stefan Norberg.

Selskapet ligger foran busjett så langt i år.

Moderat vekst
I det norske markedet forventer selskapet moderat vekst i 2007 sammenlignet med fjoråret. Med fortsatt fokus på de ansatte, salg, realisering av synergier og solid kostnadskontroll forventes det fortsatt vekst i driftsresultat.

Teamarbeid
- De resultatene vi leverer i 2006 er et resultat av godt teamarbeid og at vi klarer å hente ut stadig flere og større synergier på tvers av selskapene. I 2006 hadde vi 40 prosent vekst i horeca. Dette gir oss en fin mulighet til å videreutvikle markedet og inspirere forbrukerne med nye spennende produkter, sier Nordberg.

Han mener det fortsatt er en del å hente i horeca-markedet, og synes ikke uttrykket moderat vekst er passivt.

- Langt i fra! Det er offensivt og signaliserer at vi skal vokse, sier han.
 
Den norske virksomheten til Altia omfatter selskapene Best Buys International AS, Bibendum AS, Interbev AS, Brand Partners AS, Strøm AS. Totalt hadde Altia 74 ansatte i Norge ved utløpet av 2006.
 
Utvikling i perioden 2004 - 2006

NOK (1 000)              2006                2005                2004              Endring 05/06

Omsetning inkl avg    1 341 327        1 124 919        1 034 451        19 %

Avgifter                        733 638           609 435          547 382         20 %

Netto omsetning           607 688           515 484          487 069         18 %

Driftsresultat                  73 472             64 295            41 542         14 %

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen