Røyker du sigar?

Sigarbølgen er over oss, og Apéritifs barometer stiller spørsmålet: Røyker du sigar? Sigarrøyking er trendy som aldri før. Bølgen startet i USA, som du kan lese om i vår artikkel Cigars Only, og nå har den nådd lille Norge. Hvordan er ditt forhold til den tykke brune?

Barometeret er avsluttet
Resultatene finner du nedenfor
Leserne ble først bedt om å svare på a eller b og deretter på følgende måte: Hvis du krysser av for at du røyker sigar, går du videre og velger enten c, d eller e. Til slutt, og under forutsetning at du har svart bekreftende på at du røyker sigar, krysser du av for enten f eller g.
Apéritifs ukebarometer stiller spørsmålet:
 
Røyker du sigar?
A Jeg røyker sigar (64) 25%
 
B Jeg røyker aldri sigar (25) 10%
 
C Jeg røyker sigar bare når jeg er på restaurant (13) 5%
 
D Jeg røyker sigar bare når jeg er hjemme eller i festlig lag (52) 20%
 
E Jeg røyker sigar uavhengig av sted og anledning (29) 11%
 
F Jeg røyker sigar oftere nå enn tidligere (45) 17%
 
G Jeg har ikke økt mitt sigarforbruk i det siste året (33) 13%
 
261 Total Votes
Apéritif
 

Du gir dine svar helt uten at noen kan spore det. Når du avgir svar, vil du automatisk bli flyttet til en side som viser svarfordelingen så langt. Og du kan bare svare én gang. Det sørger en liten dippedutt for. Du kan når som helst sjekke resultatene.
 
Du kan også sjekke forrige ukes barometre:
Kjøper du smuglervarer? 10.10.98
Hva drikker du til hverdags- og helgemiddagene 30.09.98
Hva betaler du for vin? 23.09.98
Hvor ofte drikker du vin? 15.09.98
Vil du smugle nå?
 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen