Samler kreftene i Sandvika

Vil gi restauranter ny giv gjennom matfaglig innsatsteam.

Kafeer og restauranter i Sandvika holder bra kvalitet, mener leder i Vårt Sandvika AS, Frode Valland. Han har likevel merket seg at noen aktører sliter.

– Dessverre også er noen som bukker under. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier han til Budstikka.

Etter modell av «Hellstrøm rydder opp» tar han til orde for et «Valland rydder opp» i bærumskommunen.

Valland ønsker å tilby spisestedene et innsatsteam bestående av Skatt Øst, en mesterkokk og en person fra Mattilsynet..

– Skatt Øst kan hjelpe til med informasjon om hvilke lover og regler som er viktige. Mesterkokken kan gi tips til meny og mat, Mattilsynet kan gi viktige preventive tips. Det kan også være aktuelt å få med Vinmonopolet. En dag vil kunne være et passende tidsrom for besøket, mener han.

Ifølge Vallands anslag vil et slikt tilbud bidra positivt til verdiskapningen. 

– Ved hjelp av bransjefolk har vi kommet fram til at det til en hver til er rundt 400 personer som spiser og/eller drikker på de 37 spisestedene vi har her. Disse bruker i snitt rundt 140 kroner. I løpet av ett år tilsvarer dette en omsetning på drøye 156 millioner kroner. Dette beløpet tror vi kan økes ytterligere ved å jobbe med å utvikle kvaliteten på spisestedene, sier Valland.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen