Scandinavian Beverage Group (SBG) kjøper andeler i svensk selskap

Gjennom kjøpet av en minoritetsandel i Ancrona AB styrker SBG posisjonen som utfordrer til de store nordiske bryggeriene. Dette i følge en pressemelding fra Scandinavian Beverage Group.

SBG viser til den profesjonelle strukturen og kompetansen som Ancrona har om markedet som det viktigste rasjonal for å gå inn som eier i selskapet. Den umiddelbare effekten av denne integrasjonen er at selskapene etter transaksjonen blir betydelig sterkere i både det svenske og det nordiske markedet. Synergieffekter og samkjøring av selskapenes ulike funksjoner i Sverige vil gi både faglige og kommersielle muligheter. SBG er nå gjennom Ancrona og Bibendum den eneste leverandøren, ved siden av bryggeriene, som kan tilby en import - og distribusjonsløsning som dekker hele det svenske markedet.

SBGs Stefan Norberg uttaler: - Ancrona er blant de beste salgs- selskapene i det svenske markedet. Salgsstyrken har høy kompetanse kombinert med lang erfaring, og dekker hele markedet. Ancrona har mange spennende produkter -også innen andre områder enn drikker. Ancrona har dessuten en meget bra vinportefølje. SBG vil selvsagt ønske at Ancrona fortsetter med sin vekststrategi og slik støtte vårt videre arbeid.

Ancronas eiere og SBG har sammen etablert selskapet Bevco AB, som vil ha som hovedstrategi å jobbe med drikkevarer i det svenske markedet. Som en av de største importørene av drikkevarer i Skandinavia vil SBG få en unik mulighet til å bygge de sterkeste porteføljene. Dette gjelder for både drikker og matvarer. SBG og Ancrona har nå til sammen en omsetning på nærmere 540 millioner i det svenske markedet. Totalt har SBG inklusive bidrag fra Ancrona en omsetning på nærmere NOK 2,3 mrd. kroner i Norden.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen