Smilefjes til ansvarlig næring

En delrapport er klar om pilotprosjektet for utprøvingen av en smilefjesordning i Midt-Norge.

Smilefjeset gir en indikasjon på de hygieniske forholdene på serveringsstedene. Resultatene viser at tilsynsformen har hatt en positiv effekt på hygieneforholdene.
 
NHO Reiseliv har fulgt kampanjen hele tiden. I siste besøksrunde fikk hele 95 prosent av bedriftene et smilefjes.
 
Positivt
- Dette er positivt og viser at næringen har tatt ordningen på alvor og at vi har en god og ansvarlig næring, sier regiondirektør Bjørn M. Bjerke til NHO Reiselivs hjemmesider.
 
På oppdrag fra Helse- og sosialdepartementet besluttet Mattilsynet å gjennomføre et ettårig pilotprosjekt for utprøving av en smilefjesordning i restauranter og serveringssteder.

Prosjektet har som formål å bidra til og gi Mattilsynet grunnlag for å vurdere om en smilefjesordning vil modernisere og effektivisere tilsynet samt forbedre hygieneforholdene i serveringsvirksomheter.
 
Videreføres
Utprøvingen av tilsynsformen startet i juni 2007 og gjennomføres i omtrent 400 serveringssteder i region Trøndelag, Møre og Romsdal. I februar 2008 besluttet Mattilsynet å videreføre prosjektet ut 2008.
 
Delrapporten er en foreløpig oppsummering av resultater og erfaringer etter ni måneders utprøving. Det er utført 753 tilsyn, og andre runde med smilefjestilsyn i serveringsstedene er ikke avsluttet.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen