Solgt etter konkurs

Inventaret og løsøre i de gamle restaurantlokalene i Kumlegaarden i Drøbak er kjøpt av gårdeier Solveig Tenden for seks hundre tusen kroner.

- Kumlegaarden blir i familien, sier Solveig Tenden, daglig leder og styreformann i Hjemgaarden AS.
 
Hjemgaarden AS hadde 1,2 millioner til gode i Kumlegaardens tidligere driftsselskap Drøbak Mat og Vinhus, som slo seg selv konkurs i februar. Drøbak Mat og Vinhus ble drevet av Remi Madsen.
 
Få verdier
Advokat og bostyrer Bjørn Clemetsen sier at verdiene i konkursboet beløper seg på til sammen rundt sju hundre tusen kroner. Dette innbefatter inventar og løsøre i restaurantlokalene, litt lagervarer og noe alkohol.
 
Ingen lovbrudd
- Regnskapet fremstår som ryddig, sier Clemetsen.
 
I følge ham er det bare formaliteter som gjenstår, og det har heller ikke kommet krav fra flere kreditorer om deltakelse i bostyret.
 
Mange kreditorer
Kreditorkravene mot konkursboet er mange. Selskapets gjeld var på omtrent tre millioner kroner.
 
I tillegg til Hjemgaarden AS sitt tilgodehavende på 1,2 millioner, har NAV fremsatt et krav på litt over 300 000 etter forskuttering av lønn og feriepenger til de tidligere ansatte på Kumlegaarden.
 
Ifølge Bjørn Clemetsen er alle disse nå i nye jobber. Konkursboet skylder kemneren i Follo skattetrekk for rundt 160 000. Resten av gjelden er leverandørgjeld, for varer og tjenester.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen